Marlena Jabłońska

Dokumentacja specjalna w archiwach. Opis tradycyjny i komputerowy

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2634-8
Publication year:
2011
Pages number:
258
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Marlena Jabłońska

Dokumentacja specjalna w archiwach. Opis tradycyjny i komputerowy

Kategoria produktu:

Książka jest próbą podsumowania ponad 60-letniej praktyki archiwalnej w zakresie opracowania i opisu dokumentacji nieaktowej. W ujęciu historycznym zostały omówione wytyczne metodyczne dla poszczególnych typów dokumentacji oraz droga do standaryzacji opisu na międzynarodowym tle porównawczym. Badania zapoczątkowane w 2002 roku jednoznacznie dowodzą, że atomizacja zasad opracowania i nadmiernie rozbudowana różnorodność pomocy informacyjnych paradoksalnie przyczyniają się do spowolnienia procesu opracowania, a w dalszej konsekwencji dezinformacji użytkowników narodowego zasobu archiwalnego. Zdaniem Autorki budowa nowoczesnego systemu informacji archiwalnej wymaga rezygnacji z podziałów na typy i rodzaje dokumentacji na rzecz tworzenia zintegrowanego narzędzia opisu, opartego na zasadach standaryzacji.

Wykaz skrótów / 7
Wstęp / 9

Rozdział 1
Tradycyjny model opisu dokumentacji specjalnej / 17
1.1. Wielkość i stan opracowania zasobu ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji specjalnej / 17
1.2. Kształtowanie się podstaw metodyki tradycyjnej / 31
1.2.1. Dokumentacja kartograficzna / 33
1.2.2. Dokumentacja techniczna / 46
1.2.3. Dokumentacja fotograficzna / 58
1.2.4. Dokumentacja dźwiękowa / 69
1.2.5. Dokumentacja filmowa / 73
1.2.6. Materiały ulotne / 75
1.3. Opis archiwaliów specjalnych w metodyce tradycyjnej / 78

Rozdział 2
Komputerowy model opisu dokumentacji specjalnej / 89
2.1. Zarys problematyki / 89
2.2. Bazy danych w archiwach państwowych / 99
2.2.1. Przegląd lokalnych baz danych do opisu dokumentacji nieaktowej / 99
2.2.2. Przegląd ogólnopolskich baz danych do opisu dokumentacji specjalnej / 126
2.3. O pis archiwaliów specjalnych w komputerowych bazach danych / 158

Rozdział 3
Standaryzacja opisu archiwalnego / 177
3.1. Standaryzacja opisu archiwalnego w ujęciu historycznym / 177
3.2. Przegląd struktury standardów narodowych i międzynarodowego / 188
3.3. Standard opisu dokumentacji specjalnej – propozycje rozwiązań / 209

Wykaz źródeł i opracowań / 237
1. Źródła rękopiśmienne / 237
2. Źródła drukowane / 242
3. Opracowania / 246
Wykaz stron internetowych / 254
Wykaz rysunków / 255
Wykaz tabel / 257

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum