Anna Skubaczewska-Pniewska, Andrzej Stoff (red.)

Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2708-6
Publication year:
2011
Pages number:
302
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Anna Skubaczewska-Pniewska, Andrzej Stoff (red.)

Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje

Kategoria produktu:

Dlaczego karnawalizacja? / 7

Anna Skubaczewska-Pniewska, Teoria karnawalizacji literatury Michała Bachtina / 15
Violetta Wróblewska, Różne oblicza karnawalizacji / 37
Anna Skubaczewska-Pniewska, Teoretycznoliterackie i światopoglądowe „sąsiedztwa” teorii karnawalizacji literatury / 49
Andrzej Stoff, W poszukiwaniu aksjologicznego modelu karnawału i karnawalizacji / 73
Anna Skubaczewska-Pniewska, Groteska i parodia w świetle teorii karnawalizacji / 109
Ryszard Bieńkowski, Teoria karnawalizacji a kultura ludowa / 129
Piotr Grochowski, Śmiech karnawałowy w tradycyjnych inscenizacjach obrzędowych / 151
Violetta Wróblewska, Humoreski ludowe w świetle teorii karnawalizacji literatury / 175
Anna Skubaczewska-Pniewska, Karnawałowo-menippejska interpretacja Mistrza i Małgorzaty Michała Bułhakowa / 193
Andrzej Stoff, Farsa wobec karnawalizacji – aspekt aksjologiczny.(O Grzegorzu Dyndale Moliera) / 211
Andrzej Stoff, Świat po karnawale. Tango Mrożka jako model rzeczywistości skarnawalizowanej / 227
Anna Skubaczewska-Pniewska, „Ja” w dzienniku – „Ja” błazeńskie? Próba karnawałowej interpretacji Dziennika Witolda Gombrowicza / 245
Tomasz Markiewka, Karnawał z Bachtinem i bez Bachtina. O zjawisku karnawalizacji we współczesnej humanistyce / 265
Anna Skubaczewska-Pniewska, Bachtin to Bachtin. (Posłowie do drugiego wydania) / 285
Indeks osobowy / 295

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum