SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologia polska

Z teorii dzieła literackiego

autorzy: Marzenna Cyzman, Andrzej Stoff redaktorzy: Andrzej Stoff
Rok wydania:2003 Nr wydania:1 Liczba stron:246 ISBN:83-231-1587-7
OPIS

Spis treści
O potrzebie teorii dzieła literackiego - dzisiaj (Andrzej Stoff); Andrzej Stoff: Kwestia miejsca warstwy wyglądów w dziele literackim w teorii Romana Ingardena; Marzenna Cyzman: Istota referencji literackiej. Klasyfikacja typów jednostkowo określonych wyrażeń odnoszących w dziele literackim i analiza mechanizmu ich referencji; Andrzej Stoff: Temat utworu literackiego; Andrzej Stoff: Dzieło literackie jako zapis doświadczenia czasu; Dariusz Brzostek: Czas dzieła literackiego: przypadek "science fiction"; Anna Skubaczewska-Pniewska: Aluzja literacka w świetle Ingardenowskiej teorii dzieła literackiego; Indeks nazwisk

Z artykułu O potrzebie teorii dzieła literackiego - dzisiaj
Pomieszczone w niniejszym tomie prace wyrosły z kształtującej się powoli w środowisku toruńskim, ale już uświadamianej, wspólnoty zainteresowań problematyką teoretycznoliteracką. Podjęte tematy są przejawem spotkania się zainteresowań badawczych kilkorga pracowników i doktorantów Zakładu Teorii Literatury teorią dzieła literackiego. Indywidualne zamierzenia badawcze zrealizowane zostały przy różnych okazjach i dla różnych celów, chociaż długie niekiedy dyskusje, wymiana poglądów i wzajemne zapoznawanie się z wcześniejszymi wariantami prac zapewniają ich ostatecznym wersjom, jak sądzę, coś wspólnego. Kilku słów wyjaśnienia wymagaj ą deklarowane niekiedy wprost, ale zwłaszcza realizowane w praktyce, nawiązania do Ingardenowskiej teorii dzieła literackiego. Nie jest to skutek wcześniej zamierzonego projektu ani (tu wątpliwości chyba być nie może) teoretycznoliterackiej mody, ale wynik zgody w ocenie znaczenia dzieł tego filozofa dla teoretyków literatury. Po prostu dzielimy przekonanie tych wszystkich, którzy uważają, że jest to teoria nadal myślowo płodna i obiecująca sensowną kontynuację wielu zagadnień. Inaczej jednak niż w pokonferencyjnym tomie Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury (Wyd. UMK, Toruń 2001) widoczny jest tu zamiar powtórnego przemyślenia niektórych kwestii, takich zwłaszcza, które swego czasu spotkały się z krytyką i propozycjami zmian, jak również chęć sprawdzenia narzędzi i metody Ingardena w odniesieniu do zagadnień przez niego wprost nie podejmowanych, co najwyżej sugerowanych, a uzupełniających spektrum spraw, które podjęte w tym duchu ujawniają swoje nowe aspekty i znaczenie.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.