• Home
  • Literaturoznawstwo
  • Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół "Słownika polskiej krytyki literackiej", t. 2

Mirosław Strzyżewski (red.)

Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół "Słownika polskiej krytyki literackiej", t. 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2772-7
Publication year:
2012
Pages number:
314
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Mirosław Strzyżewski (red.)

Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół "Słownika polskiej krytyki literackiej", t. 2

Kategoria produktu:

Tom drugi „Dyskursów krytycznoliterackich 1764-1918" przedstawia prace, które są bezpośrednio związane z realizacją dużego projektu badawczego, koordynowanego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika we współpracy naukowej z Instytutem Badań Literackich PAN, projektu poświęconego historii polskiej krytyki literackiej. Kontynuuje w głównych rysach krąg zagadnień podnoszonych już w tomie pierwszym, wydanym przez IBL w 2010 roku pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Magdaleny Rudkowskiej. Owocem naszego wspólnego przedsięwzięcia, w którym uczestniczy imponujący zespół blisko 70 autorów ze wszystkich znaczących ośrodków akademickich w kraju, ma być wkrótce „Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918". Jednak zamieszczone tu artykuły i studia wykraczają zazwyczaj poza precyzyjnie nakreślone ramy słownikowe, stanowiąc rozwinięcie problematyki skondensowanej w poetyce hasła.

Słowo od Redaktora/ 7
Marek Stanisz
Program literacki/manifest/ 9
Tadeusz Bujnicki
Powieść historyczna w XIX wieku i jej odmiany/ 21
Lena Magnone
Psychologizm w krytyce literackiej przed 1918 rokiem/ 41
Alina Borkowska-Rychlewska
Przemiany w estetycznej refleksji nad operą w krytyce literackiej i teatralnej XIX wieku/ 59
Mirosław Strzyżewski
Grupa literacka Mochnackiego/ 77
Marta Ruszczyńska
Estetyczny i regionalny wymiar „szkoły literackiej" w krytyce polskiego romantyzmu/ 99
Marta Ławrynkowicz
Krytyka krytyki i literatury Juliusza Słowackiego w refleksji badawczej/ 113
Bartłomiej Szleszyński
Twórczość Zygmunta Kaczkowskiego w oczach krytyki (1851-1863)/ 39
Iwona Węgrzyn
Listowanie krytyków. Epistolograficzne potyczki pisarzy kręgu „Tygodnika Petersburskiego" i kijowskiej „Gwiazdy"/ 157
Tomasz Sobieraj
Czy krytyka literacka może być naukowa?/ 175
Grażyna Borkowska
Orzeszkowa jako krytyk literacki. Uwagi przedwstępne do hasła słownikowego/ 193
Ewa Paczoska
Brandes i „brandesizm" w polskiej krytyce literackiej. Rekonesans/ 209
Paweł Kozioł
Jan Andrault de Buy Antosewicz na tle dziewiętnastowiecznej krytyki historiografii/ 227
Urszula Kowalczuk
Bronisław Chlebowski. Między historią literatury a krytyką literacką/ 237
Maciej Gloger
Sztuka - społeczeństwo - naród. Krytyka literacka Władysława Mieczysława Kozłowskiego. (O długim trwaniu pozytywizmu)/ 255
Zbigniew Chojnowski
Formy i tematy wypowiedzi krytycznoliterackich w polskojęzycznym piśmiennictwie Mazurów pruskich (1842-1918)/ 265
Agnieszka Bielak
Światopogląd krytyka a prawda dzieła literackiego na przykładzie „Verbum" (1934-1939) 287
Indeks osobowy/ 30

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum