Justyna Olszewska-Świetlik, Joanna M. Arszyńska, Bożena Szmelter-Fausek (red.)

Interdisciplinary Research on the Works of Art

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-2852-6
Publication year:
2012
Pages number:
350
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

80,00 zł

miękka

Justyna Olszewska-Świetlik, Joanna M. Arszyńska, Bożena Szmelter-Fausek (red.)

Interdisciplinary Research on the Works of Art

Kategoria produktu:

Publikacja stanowi zbiór 26 artykułów dotyczących badań dzieł sztuki z wykorzystaniem wzajemnie uzupełniających się interdyscyplinarnych metod analitycznych z takich dziedzin jak: konserwacja, technologia i technika dzieł sztuki, historia sztuki, nauki o sztuce, chemii, fizyki, biologii. Książka jest źródłem do uzupełnienia  wiedzy na temat aktualnej problematyki dotyczącej analiz dzieł sztuki, a także historii i rozwoju metod i tendencji badawczych. Ukazano również doświadczenia kształcenia  specjalistów według  tradycji polskiej szkoły konserwatorskiej oraz ich rolę w badaniach i ochronie dzieł sztuki. Istotnym jest zwrócenie uwagi zarówno na szerokie spektrum różnorodnych metod badawczych, których prawidłowa interpretacja jest niemożliwa bez znajomości dawnych i współczesnych technologii i technik oraz materiałoznawstwa dzieła sztuki. 

This book comprises 26 papers regarding research on the works of art with the use of complementary, interdisciplinary analytical methods in the fields such as: conservation, artists’ techniques and technology, history of art, knowledge of art, chemistry, physics and biology. The book makes a source for complementing the knowledge on the current issues in the analysis of works of art as well as on the history and development of research methods and tendencies. Presented is also the experience in educating specialists in accordance with traditions of the Polish school of conservation as well as their role in protection and conservation of historic art works. An important aspect of that publication is drawing the attention to the broad spectrum of diverse available research methods and to the fact that the obtained results can not be properly interpreted without the knowledge of ancient and modern techniques and technologies as well as the materials used.

JUSTYNA OLSZEWSKA-ŚWIETLIK
Technology and technique in research on the works of art/ 9
JÓZEF FLIK, JUSTYNA OLSZEWSKA-ŚWIETLIK
An outline of the history of research on technology and techniques in the analysis of historical works of art at Polish conservation schools/ 15
ELŻBIETA BASIUL
The tradition of research on the works of art in the Toruń School of Conservation / 27
ELŻBIETA JABŁOŃSKA
Research problems of archival and library collections/ 31
BOGUMIŁA J. ROUBA
The significance of research in the process of conservation/ 41
JADWIGA W. ŁUKASZEWICZ
Science for technological progress in the field of stone conservation/ 51
ELŻBIETA PILECKA
The material, technology and technique of artefacts versus their formal, ideological and functional message/ 69
PIOTR TARGOWSKI, BOGUMIŁA J. ROUBA, MAGDALENA IWANICKA, EWA A. KWIATKOWSKA
Optical Coherence Tomography - a novel tool for examination of artwork - principle and applications/ 91
ZOFIA KASZOWSKA, KAMILLA MAŁEK, ANNA MIKOŁAJSKA
Modern chemical imaging techniques in the analysis of paint cross-sections/ 101
ELŻBIETA GREINER-WRONOWA, JAROSŁAW WRONA
Glass sensor method and thermovision as a complementary test for sustainable conservation/ 117
SHAABAN MOHAMED MAHMOUD ABD EL AAL
Application of multi-analytical techniques for identification of the Mortuary Temple of Ramses III wall paintings compositions (part I)/ 131
EL-GOHARY
The environmental factors affecting the archaeological buildings in Egypt (part I) / 151
DANUTA STĘPIEŃ
Universality of the medieval indications on how to paint flesh-colour/ 167
EWA WIŁKOJĆ
The use of present analytical techniques to examine a painting on panel and its condition - Lucas Cranach the Elder, "Christ blessing the children" from the collection of the Wawel Royal Castle/ 175
JÓZEF FLIK, JUSTYNA OLSZEWSKA-ŚWIETLIK
Technology and technique of the Hans Memling triptych "The Last Judgment"/ 195
BOŻENA SZMELTER-FAUSEK, JUSTYNA OLSZEWSKA-ŚWIETLIK
The study on technology and technique of the painting "Last Judgement" from St. James Church in Toruń/ 209
MARIA CUNHA MATOS LOPES PINTO LEÃO AGUIAR, ANA MARIA CALVO MANUEL
Research on the techniques and materials used by a selection of Portuguese painters/ 219
GÜLDER EMRE, SEVIM AKYÜZ, TANIL AKYÜZ, AHMET GÜLEÇ
The examination of Yavuz Sultan Selim's portrait by Turkish artist Feyhaman Duran by visible (VIS), ultraviolet (UV), infrared (IR) radiations and energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer/ 233
MIROSŁAW WACHOWIAK, ANNA KLISIŃSKA-KOPACZ
Issues of Jan Matejko painting technique/ 245
MAGDALENA SITKIEWICZ
Painting workshop of Konrad Krzyżanowski. A study case based on the preliminary analysis of two portraits of women/ 263
KATARZYNA A. CYBULSKA
Mela Muter's paintings on cardboard - preliminary analysis/ 273
MAGDALENA SZEWCZYK
On technological research of a Gothic masterpiece found in Frombork/ 289
MARCIN FAUSEK
Conservation and technology issues of the nineteenth-century organ cases of Barnim Grüneberg's organs in Western Pomerania on the example of the instruments in Czaplinek and Bobolice/ 297
BARBARA DĄBROWA
Gilded frame for "The defence of Rorke's Drift, 1879" by Alphonse de Neuville in the Art Gallery of New South Wales, Sydney, Australia. Technical, technological and conservation aspects/ 307
SANDRA SMITH
The use of technology and development of conservation techniques to increase the accessibility of collections at the V&A/ 323
JAN TAJCHMAN, EWA BOŻEJEWICZ
Historic wooden floors - things worth knowing while approaching conservation works/ 337

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum