Przemysław Urbańczyk

Zdobywcy północnego Atlantyku

Nakład wyczerpany

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2012
Pages number:
336
Nr wydania:
drugie
Series:
res humanae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-2920-2
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-3268-4

44,00 zł

Przemysław Urbańczyk

Zdobywcy północnego Atlantyku

Kategoria produktu:

Popularna wiedza o średniowiecznych dziejach Europy Północnej ogranicza się do dosyć standardowych wyobrażeń o bohaterskich i okrutnych uczestnikach wypraw wikińskich, którzy przez dwa i pół stulecia terroryzowali znaczne połacie kontynentu. Mniej znanym epizodem tego okresu jest odkrycie i skolonizowanie wysp położonych między Europą a Ameryką Północną.

Na tym właśnie koncentruje się ta książka. Stanowi ona próbę skonfrontowania bogactwa informacji historycznych, utrwalonych w sagach i kronikach średniowiecznych, z przyrastającymi wciąż świadectwami archeologicznymi. To właśnie wyniki wykopalisk wpłynęły na zmianę obrazu pierwszej transoceanicznej ekspansji Europejczyków. Romantyczna wizja dobrze zorganizowanego poszerzenia na zachód obszaru cywilizacji skandynawskiej ustępuje miejsca interpretacji wskazującej na znaczną rolę przypadkowości i na wieloetniczność „kolonizatorów”.

Książkę rozpoczyna wprowadzenie do historii średniowiecznej Skandynawii i antropologiczna wizja tamtejszego systemu społeczno-gospodarczego. Następnie zaprezentowano podstawowe informacje o zasiedleniu Wysp Owczych, Islandii, Grenlandii i Nowej Funlandii. Zasadniczym dzisiaj pytaniem jest „Kim byli ówcześni osadnicy?”. Okazuje się bowiem, że choć wyspiarskie populacje były zdominowane przez Skandynawów, to istotny wkład wnieśli też Irlandczycy, Sasi, Samowie, a nawet i Słowianie. Wkład archeologii w rozważania nad pochodzeniem pierwszych Islandczyków dobrze ilustrują wyniki badań nad specyficzną architekturą mieszkalną okresu wikińskiego. Jej cechą szczególną było wykorzystanie darni jako podstawowego budulca.

Znaczną część rozważań poświęcono porównaniu procesów polityczno-kulturowych zachodzących na początku II tysiąclecia na obszarach położonych na zachodnim (głównie Norwegia) i na wschodnim (głównie Grenlandia) obrzeżu północnego Atlantyku. Ostatni rozdział zawiera analizę przyczyn zagłady pierwszej europejskiej forpoczty zaatlantyckiej, czyli dwóch enklaw kolonii grenlandzkiej. Splot czynników klimatycznych i kulturowych tłumaczy fiasko tej pierwszej próby przyłączenia Ameryki do Europy, która o 500 lat wyprzedziła wyprawę Krzysztofa Kolumba…

Wstęp / 7

Rozdział 1. Kontakty transbałtyckie / 13

Rozdział 2. Skandynawia na przełomie tysiącleci / 27
Polityka i gospodarka okresu przedpaństwowego / 28
Wczesne państwa skandynawskie / 37

Rozdział 3. kolonizacja wysp północnego Atlantyku / 59
Wyspy Owcze / 63
Islandia / 69
Grenlandia / 96
Winlandia / 108

Rozdział 4. Kim byli osadnicy? / 113

Rozdział 5. Architektura darniowa / 131
Północnoatlantycka tradycja budowlana / 131
Zagadka prostokątnych połziemianek / 149

Rozdział 6. początek ii tysiąclecia na wschodzie regionu
północnoatlantyckiego / 167
Nowe struktury władzy / 176
Zmiany gospodarcze / 185
Wyzwanie ideologiczne / 190
Własność ziemi i zmiany struktury społecznej / 196
Stosunki etniczne / 203

Rozdział 7. Początek II tysiąclecia na zachodzie regionu.
północnoatlantyckiego / 209
Sagi "Grenlandzkie" / 209
Saga o Egilu i Saga o Njállu / 237
Alternatywna adaptacja środowiskowa - kultury paleoeskimoskie / 242

Rozdział 8. Kryzys i zagłada kolonii grenlandzkiej / 247

Zakończenie / 271
Bibliografia / 275
Summary / 297
Spis ilustracji / 305
Indeks osobowy / 307

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum