SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Historia / Historia średniowieczna

Niezwykli goście Bolesława Chrobrego. Tom 3: Św. Bruno i jego „bracia”

Rok wydania:2023 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:208 ISBN:978-83-231-5037-4 eISBN:978-83-231-5038-1 Format:148 x 210 mm DOI:https://doi.org/10.12775/978-83-231-5038-1
OPIS

Wojciech, Otto i Bruno – dwóch biskupów i cesarz; dwóch misjonarzy uwikłanych w politykę i polityk z ambicjami misyjnymi; dwóch moralnych rygorystów i pragmatyk władzy; dwóch wizjonerów męczeństwa i wizjoner polityczny. Ich zazębiające się ze sobą życiorysy stanowią typowy dla wczesnośredniowiecznych elit splot uwarunkowań wynikających ze zderzenia religijnej ortodoksji z brutalnością codziennego życia, wzniosłych ideałów z realiami politycznymi oraz strategicznego wizjonerstwa z pragmatyką doraźnych działań. Każdy z nich na swój sposób wpłynął na wczesną historię państwa piastowskiego. Ich wizyty, choć rozciągnięte na dwanaście lat (997–1009), były ogniwami jednego łańcucha wzajemnie powiązanych ze sobą wydarzeń silnie uwikłanych w wielką politykę, znacznie wykraczającą poza samą arenę środkowoeuropejską.


Adalbert, Otto and Bruno – two bishops and an emperor; two missionaries involved in politics and a politician with missionary ambitions; two moral rigorists and a pragmatist of power; two visionaries of martyrdom and a political visionary. Their intertwining biographies constitute a typical combination of conditions for early medieval elites resulting from the clash of religious orthodoxy with the brutality of everyday life, lofty ideals with political realities, and strategic vision with the pragmatics of short-term actions. Each of them influenced the early history of the Piast state in his own way. Their visits, although in the span of twelve years (997–1009), were links in one chain of interconnected events, strongly entangled in grand politics, going well beyond the Central European arena itself.

Powiązane

Inne z tej kategorii

Przydatne linki