Andrzej Hejmej

Muzyczność dzieła literackiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2826-7
Publication year:
2012
Pages number:
269
Nr wydania:
trzecie
Typ okładki:
twarda
Series:
res humanae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

twarda

Andrzej Hejmej

Muzyczność dzieła literackiego

Kategoria produktu:

Jest to książka o przejawach muzyczności dzieła literackiego, wyrastająca z tradycji polskich badań teoretycznoliterackich nad związkami literatury z muzyką i jednocześnie z tradycji zachodnioeuropejskich studiów z zakresu tzw. komparatystyki interdyscyplinarnej.

Z perspektywy teoretycznoliterackiej nakreślona zostaje problematyka różnorodnych aspektów „muzyczności” - zarówno w samej literaturze (cecha tekstu literackiego), jak i we współczesnych badaniach humanistycznych (dyskurs interdyscyplinarny). Autor, proponując szczegółowe interpretacje m.in. tekstów Stanisława Barańczaka, Paula Celana, Philippe’a Sollersa, rozróżnia trzy podstawowe możliwości istnienia kontekstów muzyki w dziele literackim. Tenże szczególny wariant literackich nawiązań intertekstualnych, pogranicznych form intertekstualności (czy intermedialności), sprowadza do trzech poziomów tekstowych. Po pierwsze, sfery brzmieniowej tekstu literackiego (kształtowanej świadomie w związku z muzyką), po drugie, tematyzowania muzyki (zwłaszcza prezentacji o charakterze deskryptywnym), po trzecie, muzycznej konstrukcyjności, tzn. konstrukcji utworu literackiego tworzonej na podstawie interpretacji schematu czy techniki muzycznej.

Książka - zawierająca obszerną bibliografię przedmiotową - przeznaczona jest przede wszystkim dla badaczy literatury, w szczególności komparatystów oraz zwolenników badań pogranicza sztuk, może się okazać także interesująca i dla muzykologów.

Od autora / 7
Wprowadzenie / 11
Perspektywa badań muzyki w literaturze / 13
Muzyczność – muzyczność dzieła literackiego – muzyczny tekst literacki / 16
Badania muzyczno-literackie. Komparatystyka literacka / 21

Część I. Od niemuzyczności do muzyczności
Rozdział 1.Wokół muzyki w dziele literackim Tadeusza Szulca / 29
Uwarunkowania krytyki / 32
Strategia Szulca / 35
Geneza „muzyczności” / 39
Krytyka badań / 42
Perspektywy / 46
Rozdział 2. Muzyczność – muzyczność dzieła literackiego / 51
Cecha i pojęcie muzyczności / 51
Paradygmaty „muzyczności” (próba przeglądu) / 55
Trzy muzyczności dzieła literackiego / 62

Część II. Muzyczny tekst literacki
Rozdział 3. Opis muzyki (pomiędzy wariantem poetyckim a wariantem interdyscyplinarnym) / 79
Charakter literackiego opisu muzyki / 81
Opis dzieła muzycznego czy percepcji? (Philippe Sollers, Le Coeur absolu) / 86
Opis muzyki: pomiędzy wariantem interdyscyplinarnym a wariantem poetyckim / 99
Rozdział 4. literackie fugi (preludio e fughe umberta saby i todesfuge paula celana) / 107
Negatywna perspektywa badania / 107
Preludio e Fughe Umberta Saby / 112
Todesfuge Paula Celana / 117
Efekt retorycznych strategii / 130
Rozdział 5. Słuchać i czytać: dwa źródła jednej strategii interpretacyjnej (Podróż zimowa Stanisława Barańczaka) / 137
Podróż zimowa jako tekst literacki i wirtualny tekst wokalny / 137
Matryca muzyczna (kontekst tekstu Schuberta) / 144
Przesunięcie semantyczne (kontekst tekstu Müllera) / 159
Konsekwencje słuchania i czytania – muzyczny tekst literacki / 171

Część III. Na pograniczu sztuk
Rozdział 6. Partytura – Judasz z Kariothu Karola Huberta Rostworowskiego / 183
Pomiędzy tekstem dramatu a tekstem scenicznym / 185
Muzyczne doświadczenie Rostworowskiego – Judasz / 189
W stronę teatru absurdu: „Słowa giną...” / 194
Światopogląd rytmiczny / 201
Konkluzje / 205
Rozdział 7. Literatura poza literaturą: hérodiade – „hérodiade” de stéphane mallarmé paula hindemitha / 211
Dzieło literackie w dziele muzycznym / 211
Konstrukcja paratekstualna / 215
Konstrukcja delimitacyjna / 219
Konstrukcja linearna / 226
Konkluzje / 232

Bibliografia / 235
Summary / 255
Indeks osobowy / 261

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Andrzej Hejmej

    (ur. 1970), dr hab. prof. UJ, pracownik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książek „Muzyczność dzieła literackiego” (Wrocław 2001, wyd. II: Wrocław 2002) oraz „Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej” (Kraków 2008), redaktor tomu „Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych” (Kraków 2002), współredaktor tomów „Intersemiotyczność: Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia” (Kraków 2004) oraz „Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911–1991)” (Kraków 2011). Studia i rozprawy publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Przestrzeniach Teorii”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

    Show author's publications

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum