• Home
  • Paedagogia Christiana 2(30)/2012

Jarosław Tomasz Michalski (red.)

Paedagogia Christiana 2(30)/2012

Wysyłamy w ciągu 10 dni roboczych
ISSN:
1505-6872
Publication year:
2012
Pages number:
256
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Paedagogia Christiana
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,00 zł

miękka

Jarosław Tomasz Michalski (red.)

Paedagogia Christiana 2(30)/2012

„Paedagogia Christiana” jest czasopismem (półrocznikiem), wydawanym od 1997 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (zeszyty 1-4 ukazały się w Wydawnictwie Adam Marszałek), poświęconym problematyce pedagogiki chrześcijańskiej oraz pedagogiki religii. Każdy zeszyt zawiera cztery działy: 1 — Artykuły i rozprawy; 2 — Z pedagogiki rodziny; 3 — Sprawozdania; 4 — Recenzje. Zadaniem pisma jest przede wszystkim ukazywanie chrześcijańskich inspiracji i tradycji w wychowaniu i refleksji o nim. Do takich zagadnień należą m.in. filozoficzno-antropologiczne i biblijno-teologiczne podstawy wychowania człowieka oraz problematyka wychowania obecna w nauczaniu Kościoła katolickiego. Wiele miejsca poświęca się współczesnym uwarunkowaniom wychowania człowieka, dyskusjom nad najtrudniejszymi problemami i aktualnymi pytaniami, stawianymi w obrębie szeroko podjętej edukacji religijnej. Innym zagadnieniem, podejmowanym na łamach pisma, jest problematyka wychowania człowieka w społeczeństwie pluralistycznym i wielokulturowym. Pismo prezentuje pedagogikę religii jako atrakcyjną ofertę dla współczesnego wychowania oraz aktualność chrześcijańskiego ideału wychowawczego. Jest otwarte na problematykę szeroko pojętej edukacji religijnej całego chrześcijaństwa, a także zagadnienia dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego. Wskazuje na szczególne wyzwania, stające w tym zakresie przed pedagogiką religii, a zwłaszcza wychowania do dialogu i tolerancji, troski o własną tożsamość z jednoczesnym otwarciem na innych.

W prezentowanym numerze „Paedagogia Christiana” podejmujemy zagadnienia nie tylko szerokiego filozoficzno-kulturowego tła, na jakim zachodzą obecne przemiany w myśleniu o wychowaniu, ale również całego szeregu kwestii podnoszonych przez nauczycieli-praktyków, którzy zadanie edukacji i wychowania młodzieży realizują na co dzień w szkołach różnego stopnia z akademickim włącznie. Artykuły, które stanowią historyczne tło dla podejmowanych rozważań praktycznych, dotyczą szerzej pojętej filozofii wychowania i kształcenia, głównie religijnego w różnych okresach historycznych (zob. między innymi teksty Anny Szylar – Ideały wychowawcze w klasztornych szkołach żeńskich w okresie potrydenckim do początków XIX wieku; Joanny Falkowskiej – Pierwiastek religijny w wychowaniu narodowym. Postulaty okresu autonomii galicyjskiej; Aldony Zakrzewskiej – Edukacja religijna dzieci i młodzieży szkolnej okresu międzywojennego źródłem humanizacji życia społecznego; Agnieszki Wałęgi – Obraz edukacji religijnej w polskich podręcznikach historii wychowania XIX i początków XX wieku; Alicji Żywczok – Idea afirmacji życia w nauce o naturze Bronisława Ferdynanda Trentowskiego). Podjęliśmy również szczegółowe kwestie, jak problem ochrony praw dziecka w świetle standardów polskich i międzynarodowych (Anita Rodkiewicz-Ryżek, Jacek Błeszyński); kategorii męskości i ojcostwa w teorii i praktyce wychowania (Witold Starnawski); poczucia alienacji u młodzieży i jego psychospołecznych następstw (Katarzyna Tomaszek, Stanisława Tucholska) czy kwestię pedagogii mediosfery (Adam Lepa).

Fragment „Od redakcji” ks. prof. dr. hab. Jarosława Michalskiego

Od Redakcji

Artykuły i rozprawy

Recenzje

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum