SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Pedagogika

Zapoznane wymiary edukacji / Verkannte Dimensionen der Bildung. Polsko-niemieckie ekumeniczne kolokwium pedagogiczno-religijne

autorzy: Heumann Jurgen, Jerzy Bagrowicz, Jarosław Tomasz Michalski redaktorzy: Jarosław Tomasz Michalski
Rok wydania:2008 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:443 ISBN:978-83-231-2148-0
OPIS

W październiku 2006 roku w Oldenburgu odbyły się uroczyste obchody 25. rocznicy współpracy dwu Uniwersytetów: Carla Ossietzky'ego z Oldenburga i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia. Współpraca ta owocuje różnego rodzaju inicjatywami: konferencjami naukowymi, realizacją wspólnych progra­mów badawczych, wymianą doświadczeń, publikacjami realizowanymi przez kilka Wydziałów obydwu uniwersytetów.
Obchody 25-lecia tej współpracy były połączone z sesją naukową i spo­tkaniami w siedzibach poszczególnych wydziałów Uniwersytetu z Oldenburga. Na zaproszenie rektora naszego Uniwersytetu, prof. Andrzeja Jamiołkowskie-go, uczestniczył w tych spotkaniach ks. prof. Jerzy Bagrowicz, przedstawiciel Wydziału Teologicznego UMK. Szczególnie owocne okazało się spotkanie na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Carla Ossietzky'ego. Spotkaniu przewodniczył dziekan Wydziału Teologii Ewangelickiej profesor Jiirgen Heumann. Podjęliśmy wtedy decyzję o współpracy Wydziału Teologii Ewangelic­kiej Uniwersytetu Carla Ossietzky'ego z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Już we wstępnej rozmowie zorientowaliśmy się, że jest wiele tematów, które interesują obie strony. Potrzebne są przeto spotkania naukowe, podczas których będzie można lepiej poznać się nawzajem, wymienić poglądy, podjąć decyzję o serii wspólnych poszukiwań naukowych, konferencji oraz wspólnych, dwujęzycznych publikacji. Po spotkaniu kontynuowano roz­mowy na temat problematyki, którą chcemy się wspólne zajmować. W imieniu Wydziału Teologii Ewangelickiej z Oldenburga rozmowy w tej sprawie prowa­dziła pani profesor Ulrike Link-Wieczorek, dyrektor Instytutu Teologii Dogma­tycznej i Pedagogiki Religii tamtejszego Wydziału. Pierwszym owocem rozmów i ustaleń było dwudniowe polsko-niemieckie ekumeniczne kolokwium pedagogiczno-religijne pod tytułem: „Zapoznane wymiary edukacji", które odbyło się na Uniwersytecie w Toruniu w dniach 10-11 października 2007 roku.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki