SKIP_TO

Paedagogia Christiana 2(22)/2008

autorzy: Jerzy Bagrowicz redaktorzy: Jerzy Bagrowicz
Rok wydania:2008 Format:158 x 228 mm
OPIS

„Paedagogia Christiana” jest czasopismem (półrocznikiem), wydawanym od 1997 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (zeszyty 1-4 ukazały się w Wydawnictwie Adam Marszałek), poświęconym problematyce pedagogiki chrześcijańskiej oraz pedagogiki religii. Każdy zeszyt zawiera cztery działy: 1 — Artykuły i rozprawy; 2 — Z pedagogiki rodziny; 3 — Sprawozdania; 4 — Recenzje. Zadaniem pisma jest przede wszystkim ukazywanie chrześcijańskich inspiracji i tradycji w wychowaniu i refleksji o nim. Do takich zagadnień należą m.in. filozoficzno-antropologiczne i biblijno-teologiczne podstawy wychowania człowieka oraz problematyka wychowania obecna w nauczaniu Kościoła katolickiego. Wiele miejsca poświęca się współczesnym uwarunkowaniom wychowania człowieka, dyskusjom nad najtrudniejszymi problemami i aktualnymi pytaniami, stawianymi w obrębie szeroko podjętej edukacji religijnej. Innym zagadnieniem, podejmowanym na łamach pisma, jest problematyka wychowania człowieka w społeczeństwie pluralistycznym i wielokulturowym. Pismo prezentuje pedagogikę religii jako atrakcyjną ofertę dla współczesnego wychowania oraz aktualność chrześcijańskiego ideału wychowawczego. Jest otwarte na problematykę szeroko pojętej edukacji religijnej całego chrześcijaństwa, a także zagadnienia dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego. Wskazuje na szczególne wyzwania, stające w tym zakresie przed pedagogiką religii, a zwłaszcza wychowania do dialogu i tolerancji, troski o własną tożsamość z jednoczesnym otwarciem na innych.

Coraz częściej powraca pytanie o związki edukacji z religią, zwłaszcza w sytuacji przeobrażeń, jakim ulega dziś proces edukacji. Próba szukania odpowiedzi na pytanie o te związki pojawiła się ostatnio w polskiej pedagogice szczególnie w pracach Jarosława Michalskiego oraz Mirosława Patalona. Należy sobie jednak uświadomić, że problem ten był podejmowany już dużo wcześniej. Pragniemy zaproponować naszym czytelnikom lekturę artykułu autorstwa Dariusza Stępkowskiego otwierającego ten zeszyt „Paedagogia Christiana". W odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule artykułu Czy religia jest do kształcenia koniecznie potrzebna? autor zaprasza nas do prześledzenia toku myślenia znanego niemieckiego filozofa, teologa i pedagoga Friedricha Schleiermachera, którego 240. rocznica urodzin przypadła w końcu 2008 roku. Uczony ten, jeden ze współtwórców uniwersytetu berlińskiego, był krytykiem oświeceniowych koncepcji pedagogicznych.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.