SKIP_TO

Paedagogia Christiana 1(27)/2011

autorzy: Jerzy Bagrowicz redaktorzy: Jerzy Bagrowicz
Rok wydania:2011 Liczba stron:288 Format:158 x 228 mm
OPIS

„Paedagogia Christiana” jest czasopismem (półrocznikiem), wydawanym od 1997 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (zeszyty 1-4 ukazały się w Wydawnictwie Adam Marszałek), poświęconym problematyce pedagogiki chrześcijańskiej oraz pedagogiki religii. Każdy zeszyt zawiera cztery działy: 1 — Artykuły i rozprawy; 2 — Z pedagogiki rodziny; 3 — Sprawozdania; 4 — Recenzje. Zadaniem pisma jest przede wszystkim ukazywanie chrześcijańskich inspiracji i tradycji w wychowaniu i refleksji o nim. Do takich zagadnień należą m.in. filozoficzno-antropologiczne i biblijno-teologiczne podstawy wychowania człowieka oraz problematyka wychowania obecna w nauczaniu Kościoła katolickiego. Wiele miejsca poświęca się współczesnym uwarunkowaniom wychowania człowieka, dyskusjom nad najtrudniejszymi problemami i aktualnymi pytaniami, stawianymi w obrębie szeroko podjętej edukacji religijnej. Innym zagadnieniem, podejmowanym na łamach pisma, jest problematyka wychowania człowieka w społeczeństwie pluralistycznym i wielokulturowym. Pismo prezentuje pedagogikę religii jako atrakcyjną ofertę dla współczesnego wychowania oraz aktualność chrześcijańskiego ideału wychowawczego. Jest otwarte na problematykę szeroko pojętej edukacji religijnej całego chrześcijaństwa, a także zagadnienia dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego. Wskazuje na szczególne wyzwania, stające w tym zakresie przed pedagogiką religii, a zwłaszcza wychowania do dialogu i tolerancji, troski o własną tożsamość z jednoczesnym otwarciem na innych.

Pierwsza połowa 2011 roku upłynęła pod znakiem beatyfikacji Jana Pawła II. Najpierw 14 stycznia Benedykt XVI zamknął kolejny etap procesu beatyfikacyjnego, podpisując dekret o cudzie dokonanym za wstawiennictwem Jana Pawła II, a chwilę później podał datę 1 maja, czyli Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jako termin uroczystości beatyfikacyjnych. Nagle zaczęły powracać wspomnienia związane z Janem Pawłem II, które prawie sześcioletni czas oczekiwania na zamknięcie procesu beatyfikacyjnego przykrył codziennymi sprawami,zarówno tymi radosnymi, jak i trudnymi – wywołującymi cierpienie. Beatyfikacja stała się impulsem do refleksji nad życiową drogą człowieka wynoszonego na ołtarze; nad doświadczeniami, w które wprowadzała go Boża Opatrzność, ale także nad odpowiedziami, których udzielał Bogu poprzez podejmowane na co dzień decyzje. Była to więc kolejna okazja do spojrzenia na otaczającą rzeczywistość oczami Jana Pawła II, które w każdym człowieku, nawet najsłabszym i opuszczonym, dostrzegały godność osoby, kogoś niepowtarzalnego, jedynego w swoim rodzaju, a świat traktowały jako znak Boga, objawiającego się człowiekowi. Ów sposób postrzegania świata pozwalał zobaczyć Bożą obecność w słabości, cierpieniu i śmierci, pozwalał widzieć wartość w tym, co dla innych nie przedstawiało żadnej wartości, pozwalał traktować życie jako czas oddawania się Bogu poprzez służbę innemu człowiekowi. […].

Bieżący zeszyt, nad którym prace zbiegły się w czasie z przygotowaniami do beatyfikacji Jana Pawła II, rozpoczynamy od spojrzenia na Papieża jako na wychowawcę człowieka. Ks. dr Artur Niemira w tekście podtytułem W poszukiwaniu człowieka prowadzi rozważania nad pedagogią Papieża, który – zanim podjął próbę ukazania człowiekowi Boga – poszukiwał człowieka w jego codziennych problemach i zagubieniu, aby razem z nim odkrywać prawdę nie tylko o słabości człowieka, ale także o jego wielkości oraz powołaniu do dialogu z Bogiem. Proponujemy również refleksję nad wychowaniem i kształceniem w religii biblijnego Izraela, którą podejmuje prof. Eugeniusz Sakowicz. Warto zagłębić się w tę tradycję wychowawczą z jej uzasadnieniami i praktycznymi rozwiązaniami kwestii edukacyjnych, tym bardziej że kultura biblijnego Izraela stanowi jeden z fundamentów kultury chrześcijańskiej, która jest coraz słabiej rozumiana przez współczesnego człowieka i bardzo często przyjmuje się ją bezrefleksyjne, jedynie z zachowaniem zewnętrznego wymiaru różnych obrzędów.

W bieżącym numerze wracamy do tematu dialogu, który był przedmiotem analiz w zeszytach 25 i 26, wydanych pod hasłem „Dialog – religia – edukacja”. W nakreślonej tam problematyce zbyt mało mówiono o katolickiej tradycji myśli dialogicznej. Lukę tę wypełnia artykuł dra Krzysztofa Skorulskiego, przybliżający myśl Ferdinanda Ebnera i jej wpływ na myśl. Bieżący zeszyt, nad którym prace zbiegły się w czasie z przygotowaniami do beatyfikacji Jana Pawła II, rozpoczynamy od spojrzenia na Papieża jako na wychowawcę człowieka. Ks. dr Artur Niemira w tekście pod tytułem"W poszukiwaniu człowieka" prowadzi rozważania nad pedagogią Papieża, który – zanim podjął próbę ukazania człowiekowi Boga – poszukiwał człowieka w jego codziennych problemach i zagubieniu, aby razem z nim odkrywać prawdę nie tylko o słabości człowieka, ale także o jego wielkości oraz powołaniu do dialogu z Bogiem.Proponujemy również refleksję nad wychowaniem i kształceniem w religii biblijnego Izraela, którą podejmuje prof. Eugeniusz Sakowicz. Warto zagłębić się w tę tradycję wychowawczą z jej uzasadnieniami i praktycznymi rozwiązaniami kwestii edukacyjnych, tym bardziej że kultura biblijnego Izraela stanowi jeden z fundamentów kultury chrześcijańskiej, która jest coraz słabiej rozumiana przez współczesnego człowieka i bardzo często przyjmuje się ją bezrefleksyjne,jedynie z zachowaniem zewnętrznego wymiaru różnych obrzędów. W bieżącym numerze wracamy do tematu dialogu, który był przedmiotem analiz w zeszytach 25 i 26, wydanych pod hasłem „Dialog – religia – edukacja”. W nakreślonej tam problematyce zbyt mało mówiono o katolickiej tradycji myśli dialogicznej. Lukę tę wypełnia artykuł dra Krzysztofa Skorulskiego, przybliżający myśl Ferdinanda Ebnera i jej wpływ na myśl katolicką XX wieku. Problem dialogu w jego praktycznym wymiarze wraca także za sprawą artykułu dr Marioli Kozubek, która pisze o Ruchu Focolari oraz dzięki ks. drowi Stanisławowi Radoniowi, omawiającemu wyniki badań nad skutecznością metody dialogicznej w katechezie. […]

Jarosław Horowski (fragm. Od Redakcji)

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.