Arkadiusz Czwołek, Magdalena Nowak-Paralusz, Karolina Gawron-Tabor (red.)

Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3087-1
Publication year:
2013
Pages number:
426
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Arkadiusz Czwołek, Magdalena Nowak-Paralusz, Karolina Gawron-Tabor (red.)

Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń

Rozwój partii i systemów partyjnych jest postrzegany jako jeden z najważniejszych wskaźników kondycji nowych demokracji, a badanie partii i ich roli w systemach politycznych pozwala nie tylko na diagnozę procesów demokratyzacji ustrojów państwowych, ale służy także lepszemu zrozumieniu procesów transformacji. Należy jednak mieć na uwadze, że partie w krajach byłego bloku wschodniego noszą piętno dziedzictwa słabego, czy wręcz niefunkcjonującego, doświadczenia demokratycznego. Pluralizm polityczny w państwach Europy Środkowo-Wschodniej stał się nowa jakością w systemie politycznym i interesującym obszarem analiz naukowych.

Partie polityczne stały się ważnymi elementami systemu politycznego, które należy rozpatrywać wielowymiarowo, gdyż ich siła oraz sposób funkcjonowania maja decydujący wpływ na jakość i stabilność systemu władzy, We współczesnej politologii dominuje przekonanie, że funkcje partii politycznych ulegają redefinicji, ale one same pozostają ważnymi aktorami sceny politycznej. 

Wstęp / 7
Beata Kosowska-Gąstoł
Europeizacja partii i systemów partyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej – zarys problematyki / 11

Piotr Sula
Widmo krąży na Węgrzech – widmo lepszych Węgier czy innej polityki? / 37

Katarzyna Jędraszczyk
Ludowy Ruch Ukrainy w życiu politycznym Ukrainy / 55

Dominik Sieklucki
Polskie Stronnictwo Ludowe w systemie partyjnym III RP / 73

Wojciech Ziętara
Międzynarodówka Socjalistyczna wobec partii socjaldemokratycznych z Europy Środkowo-Wschodniej / 89

Anna Pacześniak
Europeizacja polskich partii politycznych – dynamika wielowymiarowego procesu / 113

Agnieszka Nitszke
Przemiany węgierskiego systemu partyjnego po wyborach parlamentarnych w 2010 roku / 135

Łukasz Kubisz-Muła
Rozwiązywanie się polskich partii politycznych w latach 1990–2009 / 159

Krzysztof Sidorkiewicz
Działalność i postulaty programowe Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w kampanii wyborczej w 2012 roku / 181

Magdalena Nowak-Paralusz
Partia feministyczna w Polsce. Powstanie, działalność, perspektywy ..  201

Krzysztof Budka
Sytuacja polskiej lewicy po obradach „okrągłego stołu” / 227

Arkadiusz Czwołek
Ewolucja systemu partyjnego na Białorusi / 245

Arkadiusz Lewandowski
Akcja Wyborcza „Solidarność” jako przykład parakoalicji związku zawodowego i partii politycznych / 301

Karolina Gawron-Tabor
Polityczny populizm partii Smer-Socjalna Demokracja / 317

Aleksander Grebenszczykow
„Sprawiedliwa Rosja” – druga partia władzy / 331

Jarosław Wojtas
Od pełni władzy do politycznej marginalizacji. Znaczenie elekcji 2005 roku dla centrolewicy w Polsce / 347

Marek Tyrała
Charakterystyka polskich koalicji rządowych w latach 1991–2010 / 363

Anna Lew
Kontakty zagraniczne Frakcji Społeczno-Liberalnej Unii Demokratycznej / 383

Małgorzata Zamojska, Karol Zamojski
Zieloni – polityka dekonstrukcji (między transformacją a globalizacją) 395

Przemysław Paradowski
Opozycja parlamentarna w Europie Środkowej po wyborach w 2010 roku (Czechy, Słowacja, Węgry) / 403

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum