Radosław Biskup, Andrzej Radzimiński (red.)

Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3015-4
Publication year:
2013
Pages number:
268
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Series:
Ecclesia clerusque temporibus medii aevi
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

twarda

Radosław Biskup, Andrzej Radzimiński (red.)

Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich

Kategoria produktu:

„Oddajemy do rąk Czytelników trzeci tom „Ecclesia clerusque temporibus medii aevi”, na który składają się różnorodne studia mediewistyczne, dotyczące rozmaitych aspektów działalności średniowiecznego Kościoła w Polsce oraz w krajach sąsiednich. Znalazło się w nim łącznie dziewięć bardzo interesujących i nowatorskich artykułów, które zostały opracowane zarówno przez młodych badaczy, jednak o znaczącym już dorobku naukowym, jak też przez doktorantów, będących jeszcze na początku swojej drogi naukowej. Prezentowane studia łączą się ściśle z profilem badawczym Zakładu Historii Kościoła, który w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK istniał w latach 2000–2013. Równocześnie można powiedzieć, że w pewien sposób wieńczą one jego prawie trzynastoletnią działalność naukową i dydaktyczną. W tomie zostały opublikowane studia z dziejów średniowiecznego Kościoła odnoszące się do Kościoła polskiego, w tym biskupstwa wrocławskiego, które – co prawda – należało do metropolii gnieźnieńskiej, jednak bez wątpienia funkcjonowało inaczej niż polskie biskupstwa; następnie do Kościoła na Pomorzu Zachodnim i wreszcie do Kościoła w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach”.

Ze „Słowa wstępnego” Radosława Biskupa i Andrzeja Radzimińskiego

Słowo wstępne / 7

RADOSŁAW BISKUP
Elekcje biskupów sambijskich w XV i na początku XVI wieku / 9 

MARTA CZYŻAK
Wikariusze katedry gnieźnieńskiej jako plebani w 1. połowie XV wieku / 29

PAWEŁ DEMBIŃSKI
Trudna droga do prebendy. Finansowe i społeczne aspekty zabiegów o beneficja katedralne przedstawicieli późnośredniowiecznej rodziny szlacheckiej z Wielkopolski / 53

RADOSŁAW KRAJNIAK
Prałaci kapituły katedralnej w Chełmży w okresie krzyżackim (do 1466 r.) / 73

KAMILA NOWAK
Strach jako narzędzie perswazji. Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza / 119

RAFAŁ SIMIŃSKI
Konrad Bonow – archidiakon Tribsees, nadpleban Stralsundu i administrator biskupstwa kamieńskiego na tle stosunków pomorsko-krzyżackich w pierwszych dziesięcioleciach XV wieku  /139

MARCIN SUMOWSKI
Kler diecezjalny w społeczeństwie średniowiecznego Torunia – przyczynek do badań nad funkcjonowaniem duchowieństwa miejskiego epoki / 167

EWA WÓŁKIEWICZ
Ceremoniał ingresu biskupów wrocławskich w późnym średniowieczu / 197

LESZEK ZYGNER
W sprawie synodów arcybiskupa gnieźnieńskiego Janusza Suchegowilka (1374–1382) / 223

Wykaz skrótów / 243

Indeks osób / 249

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum