• Home
  • Toruńskie studia polsko-włoskie. Studi polacco-italiani di Toruń. VIII (2012)

Zbigniew Witkowski, Cezary Bronowski (red.)

Toruńskie studia polsko-włoskie. Studi polacco-italiani di Toruń. VIII (2012)

Wysyłamy w ciągu 60 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISSN:
2083-1986
Publication year:
2012
Pages number:
174
Typ okładki:
miękka
Series:
Toruńskie Studia Polsko-Włoskie
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Zbigniew Witkowski, Cezary Bronowski (red.)

Toruńskie studia polsko-włoskie. Studi polacco-italiani di Toruń. VIII (2012)

W latach 2009-2011 wydaliśmy pod rząd trzy tomy  Toruńskich studiów polsko-włoskich (Studi polacco-italiani di Toruń), dzisiaj, tj. w roku 2012, składamy do rąk czytelników, kolejny tom – VIII. Z satysfakcją odnotowujemy okoliczność, że czasopismo nasze stając się w ten sposób regularną i cykliczną publikacją, uzyskało na tzw. dobry początek dwa punkty na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanej niedawno. Naturalnie będziemy mieć ambicję utrzymania poziomu czasopisma i uzyskania w przyszłości wyższej punktacji. Wydawnictwo nasze ukazuje współpracę UMK z wieloma uczelniami włoskimi, ale też jest forum  prezentacji kierunków badań i dorobku naukowego obu stron w perspektywie mijających poszczególnych  lat tej współpracy.

Tradycyjnie publikujemy prace z dziedziny historii, historii prawa, prawa rzymskiego, prawa konstytucyjnego oraz prawa europejskiego oraz dorobiliśmy się osobnej części literaturoznawczej i obejmującej językoznawstwo włoskie naszego czasopisma, o jakość której troszczy się w naszej redakcji prof. dr hab. Cezary Bronowski  z Katedry Italianistyki UMK. W niniejszym tomie po raz trzeci włączamy część literaturoznawczą, tym razem w całości poświęconą problemowi tożsamości kulturowej w perspektywie włoskiej. Autorami prac w tej części są głównie młodzi uczeni z uniwersytetów: Roma Tre, w Palermo, w Katanii, w Messynie, w Klagenfurcie (Austria) oraz z UMK.

W części prawniczej natomiast rekomendujemy czytelnikom tym razem artykuł poświęcony współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – fakultatywne struktury samorządu terytorialnego ( w języku włoskim), bardzo ciekawe i ważne merytorycznie opracowanie nt. implementacji prawa Unii Europejskiej we Włoszech w kontekście zmian wprowadzonych przez Traktat z Lizbony oraz opracowanie przedstawiające włoski system finansowania związków wyznaniowych, a więc problem także znany i aktualny w Polsce. Ponadto włączyliśmy do działu recenzje i noty recenzyjne cztery opracowania o charakterze not recenzyjnych dotyczące  ciekawych publikacji, które ukazały się ostatnio , a dotykają swoją problematyką różnych aspektów funkcjonowania Państwa Włoskiego czy Państwa Watykańskiego.

Od Redaktorów

Część I. Historia i prawo

Część II. Literaturoznawstwo

Część III. Recenzje

O Autorach

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum