Arkadiusz Lewandowski, Witold Wojdyło, Grzegorz Radomski (red.)

Rosja w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3181-6
Publication year:
2013
Pages number:
322
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Arkadiusz Lewandowski, Witold Wojdyło, Grzegorz Radomski (red.)

Rosja w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku

„Starej kłótni w rodzinie słowiańskiej, kłótni Rosjan i Polaków, nie da się wytłumaczyć jedynie zewnętrznymi siłami historii i przyczynami czysto politycznymi. Źródła odwiecznych historycznych wasni między Rosją i Polską leżą znacznie głebiej […]. To przede wszystkim waśń dwóch dusz słowiańskich, pokrewnych językowo i antropologicznie, a zarazem tak różnych, niemal przeciwstawnych, nie do pogodzenia, nie potrafiących się zrozumieć”.

Mikołaj  Bierdajew

Kwestia relacji polsko-rosyjskich była w ostatnich stu latach i nadal jest istotnym elementem polskiej myśli politycznej. Sytuacji tej nie zmieniały ani przeobrażenia politycznej za wschodnią granica Polski (powstanie i upadek ZSRR), ani zmiany polityczno-ustrojowe w Polsce. Książka niniejsza potwierdza tylko ten fakt, mimo że nie wyczerpuje tytułowego zagadnienia, a jedynie prezentuje pojedyncze obszary będące przyczynkami do szerszej dyskusji.

Wstęp / 7

Rozdział I – II Rzeczpospolita
Witold Wojdyło
Narodowa Demokracja wobec idei bolszewizmu 1918–1939 / 13
Maciej Motas
Rosja w myśli politycznej Zygmunta Wojciechowskiego / 27
Arkadiusz Meller, Joanna Rak
W sąsiedztwie Antychrysta. Rosja i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w świetle międzywojennej publicystyki polskich monarchistów / 45
Filip Dominiczak
Róża Luksemburg a kwestia rewolucji rosyjskiej / 69
Mirosława Uwarkina
Walka z polskim „wywiadem” na terenie ZSRR oraz rozpoczęcie masowych deportacji Polaków z Zachodniej Ukrainy do Kazachstanu w roku 1936 / 83

Rozdział II – Polska Rzeczpospolita Ludowa
Tomasz Sikorski
Ale cóż robić, kiedy Rosję tak trudno kochać… Refleksje nad realizmem politycznym Stefana Kisielewskiego / 111
Konrad Knoch
Obraz Związku Radzieckiego w publikacjach liberalnych pism drugiego obiegu w latach 1979–1989 / 137
Marcin Jankowiak
Podziemne spojrzenia na Wschód. Koncepcje relacji polsko-rosyjskich na łamach Miesięcznika Politycznego „Niepodległość” i „Polityki Polskiej” / 165

Rozdział III – III Rzeczpospolita
Tomasz Koziełło
Rosja, Ukraina i Białoruś w koncepcjach politycznych Ligi Polskich Rodzin – charakterystyka ról międzynarodowych we wzajemnych relacjach międzypaństwowych / 185
Paweł Malendowicz
Kwestia rosyjska w narodowo-słowianofilskiej myśli Polskiej Wspólnoty Narodowej na przełomie XX i XXI wieku / 209
Grzegorz Radomski
Rosja i stosunki polsko-rosyjskie w opinii współczesnego ruchu narodowego / 233
Arkadiusz Lewandowski
Rosja i jej znaczenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa Polski w koncepcjach politycznych Prawa i Sprawiedliwości / 253
Anna Lew-Machniak
Wizja polskiej polityki zagranicznej wobec Rosji według ugrupowań liberalnych w latach 1989–2004 / 269
Dominik Szczepański
Demokratyczna Rosja w Europie – utopia czy rzeczywistość? Obraz Rosji w myśli politycznej Unii Wolności / 285
Arkadiusz Łukasz Fordoński
„Orient” w nauce Jana Pawła II. Kulturowe i religijne znaczenie Wschodu w świetle papieskich dokumentów / 297
Łukasz Gemziak
Normalne spojrzenie na Rosję… Dymitr Lichaczow o rosyjskim charakterze narodowym / 311

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum