Wojciech Polak

O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3129-8
Publication year:
2014
Pages number:
486
Nr wydania:
trzecie, poprawione i uzupełnione
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

miękka

Wojciech Polak

O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612

Kategoria produktu:

O Kreml i Smoleńszczyznę to studium z dziejów polityki i dyplomacji. W książce zostały omówione motywy, które skłoniły króla Zygmunta III do rozpoczęcia interwencji zbrojnej w Moskwie. Autor przedstawia także analizę działań dyplomatycznych, podjętych przez Rzeczpospolitą, a mających na celu osadzenie na tronie carskim króla albo królewicza Władysława, odzyskanie spornych terytoriów, mniej lub dalej idące podporządkowanie Państwu Moskiewskiemu. Warto podkreślić, że Zygmunt II, podejmując interwencję w Moskwie, liczył przede wszystkim na dyplomację, sądząc, że działania zbrojne będą konieczne w stopniu jedynie ograniczonym. Książka opisuje też konflikt, który narastał między dwoma głównymi aktorami ówczesnych wydarzeń – Zygmuntem III i hetmanem Stanisławem Żółkiewskim, a wywołany był odmienną ocena realiów politycznych. Wojciech Polak szeroko omawia również okoliczności zajęcia Kremla przez wojska polskie i sprawę wyboru królewicza Władysława na cara moskiewskiego. Sporo miejsca poświęca też rokowaniom dyplomatycznym na niższym szczeblu – rozmowom delegatów króla z oblężonymi Smoleńszczanami, rokowaniom Jana Piotra Sapiehy z dowódcą moskiewskich wojsk powstańczych Prokopem Lapunowem czy wysłanników Zygmunta III z wojskami Dymitra Samozwańca II. Książka Wojciecha Polaka to znakomita analiza konfliktu polsko-moskiewskiego na początku XVII wieku, książka ciekawa i oparta na szerokiej bazie źródłowej.

Wstęp / 11

Rozdział 1
Przyczyny interwencji polskiej w Moskwie (1607–1609) / 29

Rozdział 2
Rokowania dyplomatyczne podczas oblężenia Smoleńska (wrzesień 1609–czerwiec 1610) / 137

Rozdział 3
Nieudana próba realizacji planów hetmana Żółkiewskiego i rokowania z posłami moskiewskimi pod Smoleńskiem (czerwiec 1610–czerwiec 1611) / 199

Rozdział 4
Utracone szanse (lato 1611–zima 1613) / 341

Zakończenie / 431
Bibliografia / 445
Wykaz skrótów / 463
Indeks osobowy / 465

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum