Anna Branach-Kallas (red.)

Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3101-4
Publication year:
2013
Pages number:
188
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Anna Branach-Kallas (red.)

Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie

Kategoria produktu:

Celem niniejszego tomu jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi twórczości współczesnej polskiej diaspory w Kanadzie oraz tematyki polskiej poruszanej przez autorów kanadyjskich z Polską pośrednio związanych. Oprócz utworów w języku polskim zostały tu omówione mało znane w Polsce teksty w języku angielskim i francuskim, w których polskość stanowi nadal ważny element treści, a niekiedy i formy. Współautorzy Niuansów wyobcowania ujmują w nowatorskim świetle dzieła zapomniane, marginalizowane, błędnie klasyfikowane. Motyw wyobcowania nabiera w analizowanych utworach nowych, często zaskakujących znaczeń, w nawiązaniu do – lecz również w oderwaniu od – pojęcia wygnania, wychodźstwa, banicji, zesłania. Ponadto na pierwszy plan wysuwa się aspekt dialogu transkulturowego, polsko-kanadyjskiego, polsko-północnoamerykańskiego, a także żydowsko-polskiego czy też quebecko-polskiego. Zebrane w tomie artykuły poszerzają zatem dotychczasowy stan badań na temat relacji między diasporą a państwem, samej definicji diaspory, jak również pamięci własnej, zbiorowej, bezpośredniej czy też zapożyczonej – świadomie lub podświadomie – od przodków. 

Wstęp / 7

Anna Reczyńska
Polska emigracja do Kanady w drugiej połowie XX w. i jej wpływ na przemiany polskiej grupy etnicznej w tym kraju / 15

Anna Branach-Kallas
Od Roncesvalles Avenue do Copernicus Avenue. Wywiad z Andrew J. Borkowskim / 37

Bożena Szałasta-Rogowska
„Dom nasz pytaniem” – wizje polskości w poezji polskiej w Kanadzie / 55

Piotr Sadkowski
Cień żydowskiej Polski w Montrealu. Powieści La Québécoite Régine Robin i Hadassa Myriam Beaudoin / 73

Dagmara Drewniak
Obrazy miast polskich w twórczości pisarzy kanadyjskich polskiego pochodzenia / 93

Agnieszka Rzepa
Helen Weinzweig: prolegomena / 111

Anna Żurawska
Ocalić od zapomnienia. Tecia Werbowski / 127

Ewa Bodal
Nie możesz stać w dwóch różnych miejscach: Polska, Kanada i tożsamość narodowa w powieści Giant Agi
Maksimowskiej / 147

Anna Branach-Kallas
Trauma polskości w opowiadaniach Andrew J. Borkowskiego / 163

Informacje o autorach / 183

Summary / 187

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum