• Home
  • Historia
  • Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski (red.)

Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3469-5
Publication year:
2015
Pages number:
232
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Region kujawsko-pomorski w przeszłości
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski (red.)

Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego

Kategoria produktu:

Seria „Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości”, w której ukazuje się niniejsza książka, stanowi wyraz kontynuacji tradycji współpracy historyków, badaczy dziejów regionu kujawsko-pomorskiego, ze środowiskami nauczycieli i metodyków zajmujących się poszukiwaniem optymalnych metod upowszechniania dorobku naukowego w praktyce szkolnej. Działania te są odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie edukacji regionalnej dotyczącej przeszłości województwa kujawsko-pomorskiego, w którego skład wchodzą obszary należące do kilku krain historycznych – Kujaw, Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej oraz Wielkopolski. Odmienna specyfika ich historycznego rozwoju skutkuje bardzo poważnymi trudnościami związanymi z badaniami nad przeszłością regionu jako pewnej całości, z czego z kolei wynika dotkliwy dla regionalistów brak naukowych i popularnonaukowych opracowań dotyczących historii całego tego obszaru. Prezentowany tom, podobnie jak dwa wcześniejsze poświęcone dawnym rezydencjom i ich mieszkańcom oraz nekropoliom i miejscom pamięci, ma na celu częściowe wypełnienie tej luki poprzez zebranie naukowych i metodycznych studiów związanych z jednym, obszernym zagadnieniem badawczym, prezentowanym z perspektywy lokalnej i regionalnej – tym razem jest nim biografistyka, a zatem losy i znaczenie osób pochodzących z regionu kujawsko-pomorskiego lub związanych z nim swoją działalnością czy kolejami życia. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej, mającej naukowy charakter, przedstawione zostały wyniki badań historyków nad biografiami wybranych postaci i dziejami zbiorowości, które działając w rożnych epokach historycznych – od średniowiecza aż po XX wiek – wniosły duży wkład w dzieje obszarów wchodzących obecnie w skład województwa kujawsko-pomorskiego. Na część drugą złożyły się refleksje doświadczonych nauczycieli historii z praktyki pedagogiczno-wychowawczej oraz przyczynki badawcze autorstwa młodych historyków, wszystkie związane z tematem przewodnim niniejszego tomu. W artykułach zaprezentowano wiele metod upowszechniania pamięci o postaciach naszego regionu w procesie wychowawczym realizowanym we współczesnych szkołach. Autorzy podali przykłady konkretnych działań, jakie były podejmowane w latach minionych w placówkach oświatowych, od szkoły podstawowej przez gimnazjum, aż po placówki kształcenia ponadgimnazjalnego. Przedstawione przez nich projekty i inicjatywy mogą być wykorzystane jako wzorce w prowadzeniu edukacji regionalnej w zakresie historii z wykorzystaniem inspiracji, jakie daje poznawanie losów zwykłych i niezwykłych mieszkańców naszej małej kujawsko-pomorskiej ojczyzny, ale również innych regionów Polski i Europy.

Ze Wstępu

Wstęp / 9

Część historyczna

Joanna Karczewska, Dariusz Karczewski
Książę Kazimierz Konradowic – twórca księstwa kujawskiego / 15

Sobiesław Szybkowski
Od jednowioskowego szlachcica do wojewody. Kariera wojewody brzeskiego Andrzeja z Pierowej Woli (Lubienia) / 27

Tomasz Dziki
Z badań nad wizerunkiem burżuazji przemysłowej Włocławka w okresie zaborów (1815–1918) / 61

Aneta Niewęgłowska
Dyrektorzy wyższej szkoły żeńskiej w Toruniu w dziewiętnastym stuleciu / 85

Waldemar Rozynkowski
Z Łucka do Zamku Bierzgłowskiego – o Słudze Bożym ks. biskupie Adolfie Piotrze Szelążku (1865–1950) / 99

Monika Pest
Korespondencja polskich typografów do Janiny i Zygfryda Gardzielewskich. Unikatowa pamiątka „czarnej sztuki” w regionie / 113

Część metodyczna

Bartosz Kleist
Kujawy w życiu i twórczości Jana Kasprowicza / 139

Agnieszka Laddach
Ks. prof. Janusz St. Pasierb w świadomości mieszkańców województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego / 145

Grzegorz Radomski, Jarosław Czarnomski
Pamięć o byłych nauczycielach jako forma kreowania wzorca osobowego w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu / 157

Grażyna Jaśniowska
Jan Kasprowicz – patron Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu / 169

Dariusz Chrobak
Znani i nieznani mieszkańcy ziemi dobrzyńskiej w kształtowaniu postaw młodego pokolenia na przykładzie działań Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie / 175

Mateusz Głowacki
Józef Otto hr. Skarbek (1819–1900) – życie, działalność i spuścizna ostatniego dziedzica Osięcin z perspektywy edukacji historycznej i regionalnej / 183

Szymon Wiśniewski
Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia i okolic na frontach II wojny światowej. W 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino / 215

Maria Jadczak
Tajemnica Elżbiety Zawackiej. Czy „Zo” była Matą Hari? Próba lekcyjnego portretu psychologicznego / 223

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum