Stanisław Suwiński, Ireneusz Werbiński (red.)

Świadkowie radości. Praktyka życia konsekrowanego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3454-1
Publication year:
2015
Pages number:
178
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Stanisław Suwiński, Ireneusz Werbiński (red.)

Świadkowie radości. Praktyka życia konsekrowanego

Kategoria produktu:

Communio Sanctorum (4)

Radość nie jest dodatkiem do życia albo jego ozdobą, ale potrzebą i fundamentem całości życia ludzkiego. W codziennym zabieganiu każdy mężczyzna i każda kobieta pragną osiągnąć radość całą swoją istotą i zamieszkać w niej. W świecie częsty jest deficyt radości. Osoby konsekrowane nie są powołane do wielkich gestów ani głoszenia szumnych słów, ale do świadectwa radości, pochodzącej z pewności bycia kochanym, z ufności, że jesteśmy zbawieni. Ojciec Święty wzywa osoby konsekrowane do zatrzymania duszy na obrazie wyruszenia w drogę, „radości chwili, w której Jezus spojrzał na mnie”, aby przywołać sens i wymagania będące u podstaw powołania zakonnego: „Jest to odpowiedź na powołanie i na powołanie z miłości”. […]

Radość życia i powołania ma swoje szczególnie uprzywilejowane miejsce wśród młodych. Oni są chwilą obecną życia wspólnotowego, żyjąc aktywnie w łonie instytutów, wnosząc decydujący wkład ze świeżością i wielkodusznością podjętej decyzji. Ale ci młodzi, pełni radości ludzie stanowią także przyszłość, ponieważ wkrótce zostaną wezwani do przejęcia w swe ręce kierownictwa animacji, formacji, posługi i misji.

Prawdą jest to, co dostrzega papież Franciszek w obecnym świecie: „Nie można wytrwać w ewangelizacji pełnej zapału, jeśli nie jest się przekonanym na podstawie doświadczenia, że to nie to samo: poznać Jezusa lub nie znać Go; że to nie jest to samo: podążać z Nim lub kroczyć po omacku; że to nie jest to samo: raczej móc Go słuchać, niż ignorować Jego Słowo; że to nie jest to samo: raczej móc Go kontemplować, adorować, móc spocząć w Nim, niż nie móc tego czynić. Nie jest tym samym usiłowanie budowania świata z Jego Ewangelią, co czynienie tego jedynie przez oparcie się na własnym rozumie. Wiemy dobrze, że życie z Jezusem staje się o wiele pełniejsze i że z Nim łatwiej znaleźć sens wszystkiego”.

Dlatego wspólnota radości potrzebuje permanentnej modlitwy. Fundamentem dla ucznia jest bycie z Mistrzem, słuchanie Go, uczenie się od Niego. I to jest ważne zawsze, to droga, która trwa przez całe życie, a Duch Święty w pokorze modlitwy przekonuje o panowaniu Chrystusa w powołanych: „Pan wzywa nas każdego dnia do pójścia za Nim z odwagą i wiernością; udzielił nam wielkiego daru wybierając nas jako swych uczniów; wzywa nas do tego, abyśmy głosili Go z radością jako Zmartwychwstałego, ale prosi nas, abyśmy czynili to słowem i świadectwem naszego życia, w codzienności. Pan jest jedyny, jest jedynym Bogiem naszego życia, i wzywa nas, abyśmy pozbyli się tak wielu bożków i czcili tylko Jego”.

Publikacja Świadkowie radości – praktyka życia konsekrowanego to zaproszenie ku pochyleniu się nad autentycznym życiem pełnym wierności i radości wobec powołującego Boga i wspólnoty, do której posyła konkretną osobę.

Z Przedmowy do książki

Wykaz skrótów / 7

Przedmowa (ks. Stanisław Suwiński, ks. Ireneusz Werbiński) / 9

S. Maria Leticja Niemczura
Konsekrowani dla misji w świecie współczesnym / 13

S. Maria Katarzyna (Ewa Pawlak)
Być posłusznym woli Bożej – otwartość i dyspozycyjność / 37

S. Gaudiosa Dobrska
Miłość wymaga czynu / 59

Ks. Wojciech Zyzak
Życie konsekrowane w pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein ) / 81

Teresa Nowacka
Życie konsekrowane Córek Serca Maryi / 99

Ks. Włodzimierz Gałązka
Charyzmat w ujęciu o. Anzelma Gądka / 131

Dorota Wawrowska
Dziewictwo konsekrowane jako rzeczywistość paschalna w świetle pism św. Ambrożego, św. Hieronima i św. Augustyna / 149

Noty o autorach / 171

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum