Ireneusz Werbiński, Stanisław Suwiński (red.)

"Sequela avangelica". Tożsamość życia konsekrowanego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3455-8
Publication year:
2015
Pages number:
164
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Ireneusz Werbiński, Stanisław Suwiński (red.)

"Sequela avangelica". Tożsamość życia konsekrowanego

Kategoria produktu:

Communio Sanctorum (5)

Święty Jan Paweł II przypomniał Kościołowi potrzebę „pełniejszego ukazania tożsamości różnych stanów życia, ich powołania i ich konkretnej misji w Kościele” (VC 4). W niniejszej publikacji mamy do czynienia z ukazaniem znaczenia tożsamości u osób konsekrowanych. Istotą powołania do życia konsekrowanego nie jest aktywność, lecz tożsamość osoby konsekrowanej. Powołanie do życia konsekrowanego to powołanie do wyjątkowej więzi z Chrystusem, która wynika z naśladowania Go w najbardziej radykalny sposób, jaki jest osiągalny dla ludzi tu, na ziemi. Osoba konsekrowana łączy się w zażyłej miłości przede wszystkim z Chrystusem.

Pierwszym kryterium wyznaczającym istotę tożsamości jest osoba jako fundament, dzięki któremu ktoś przynależy do kategorii „człowiek”. Drugim kryterium są cechy osobowe, które częściowo są wspólne dla wielu osób, a częściowo są niepowtarzalne i one decydują o tym, że można mówić o tożsamości konkretnej osoby. Trzecim kryterium pozwalającym uściślić pojęcie tożsamości jest odczytanie drogi powołania życiowego, która ma istotny wpływ na kształtowanie tożsamości osobowej. W niniejszej publikacji to trzecie kryterium zostanie potraktowane jako podstawowe, pozwalając mówić o tożsamości życia konsekrowanego.

Z Przedmowy do książki

Wykaz skrótów / 7

Przedmow a (ks. Stanisław Suwiński, ks. Ireneusz Werbiński) / 9

Ks. Stanisław Suwiński
Duchowa światowość i ponowoczesność / 15

Agata Mirek
Tożsamość osób konsekrowanych – dar i zadanie / 31

Ks. Adam Józef Sobczyk
Charyzmat życia zakonnego a tożsamość zakonna / 47

Ks. Jan Kalniuk
Tożsamość moralna osób konsekrowanych / 65

Ks. Mirosław Mróz
Ewangeliczna rada czystości: ku określeniu tożsamości i misji osoby konsekrowanej. Uwagi na kanwie myśli św. Tomasza z Akwinu / 87

Ks. Ireneusz Werbiński
Świętość kobiety na przykładzie św. Teresy z Ávila / 113

Teresa Paszkowska
Święta Klara z Asyżu – pierwszy kobiecy regułodawca / 135

Noty o autorach / 163

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum