Piotr Błajet

(Nie)przypadkowa edukacja

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3523-4
Publication year:
2015
Pages number:
212
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Piotr Błajet

(Nie)przypadkowa edukacja

Kategoria produktu:

Wyobraźmy sobie (podążając za myśleniem Michała Hellera zawartym w jego pracy Filozofia przypadku) wszystkie prawa fizyczne, biologiczne, psychologiczne i socjologiczne, którym podlega człowiek, jako wielką siatkę. W siatce tej są puste przestrzenie albo „wolne miejsca” pozostawione na działanie przypadków. Bez nich, czyli bez zjawisk przypadkowych, cała struktura społeczna nie mogłaby funkcjonować, tak jak siatka bez pustych przestrzeni byłaby tylko bezładnym pęczkiem sznurków. Nasza egzystencja ma zatem charakter równocześnie nieprzypadkowy i przypadkowy

W odniesieniu do edukacji praktyczne zastosowanie tej metafory oznacza z jednej strony respektowanie i wdrażanie do respektowania praw uniwersalnych, z drugiej zaś stwarzanie warunków dla dowolnej, eksploracyjnej aktywności ucznia i akceptacji błądzenia. W pierwszym przypadku obowiązywać będzie kryterium prawdziwości, czyli zgodności z prawdą obiektywną, w drugim natomiast obowiązujące będzie kryterium słuszności, czyli zgodności z wewnętrznymi odczuciami.

Intencją autora zaprezentowanego zbioru esejów było wejście w świat postkonwencjonalny i naszkicowanie kontekstów, problemów, założeń i wyzwań edukacji postkonwencjonalnej. Edukacja taka mogłaby być inaczej określana jako otwarta (K. Popper), nieliniowa (M. Heller), transgresyjna (J. Kozielecki).

Wprowadzenie / 7

Rozdział 1. Otwarte społeczeństwo. Otwarta edukacja  /  13                                             

Rozdział 2. Edukacja jako system nieliniowy  /  33                                                            

Rozdział 3. Edukacja w kulturze ryzyka  /  65                                                        

Rozdział 4. Pogranicze i progowość. Ambiwalencja i antycypacja  /  83               

Rozdział 5. Edukacja do transgresji   /  105                                                             

Rozdział 6. Rozwój duchowy – między dyscypliną i spontanicznością  /  123                  

Rozdział 7. Foresight w edukacji, czyli jak przyszłość określa teraźniejszość  /  147         

Rozdział 8. Trzecia kultura – inspiracje dla pedagogiki  /  167                               

Rozdział 9. Estetyka w poznawaniu prawdy. Metafora jako narzędzie poznania  /  185

Zakończenie  /  209                                                                                                              

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum