• Home
  • Historia
  • Między minimalizmem a maksymalizmem. Dylematy ideowe Stanisława Stommy i Janusza Zabłockiego

Małgorzata Strzelecka

Między minimalizmem a maksymalizmem. Dylematy ideowe Stanisława Stommy i Janusza Zabłockiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3533-3
Publication year:
2015
Pages number:
440
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

50,00 zł

miękka

Małgorzata Strzelecka

Między minimalizmem a maksymalizmem. Dylematy ideowe Stanisława Stommy i Janusza Zabłockiego

Kategoria produktu:

Małgorzata Strzelecka jest absolwentką Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, obecnie adiunktem w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia z historii oświaty w Polsce oraz aktywność publicystyczna i społeczna katolików skupionych w ruchu Znak. W ramach prowadzonych badań poddaje analizie m.in. aktywność publiczną przedstawicieli szeroko rozumianego ruchu społecznego Znak, na który składały się redakcje czasopism katolickich („Tygodnika Powszechnego” oraz miesięczników „Znak” i „Więź”), pięciu KIK (Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Poznania i Torunia), a także środowiska dwumiesięcznika „Chrześcijanin w Świecie”, Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych oraz Koła Poselskiego „Znak”. W badaniach szczególne miejsce poświęca biografistyce oraz popularyzacji wiedzy historycznej. Autorka monografii Trudne kompromisy. Środowisko „Tygodnika Powszechnego” wobec reform systemu oświaty i wychowania w latach 1945–1989 (Toruń 2009) oraz artykułów, m.in. Początki aktywności publicystycznej Jerzego Turowicza w latach trzydziestych XX w.; Odkrywanie katolicyzmu na nowo – formowanie tożsamości ideowej Stanisława Stommy w latach 20. i 30. XX w.; Sobór Watykański II na łamach „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak”; Jerzy Turowicz w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; Środowisko miesięcznika „Więź” wobec reform systemu oświaty i wychowania lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

Stanisław Stomma i Janusz Zabłocki to katolicy ukształtowani w odmiennych epokach historycznych przez różne środowiska ideowe. Po wojnie spotkali się w Krakowie, ale ich drogi się rozeszły, natomiast skrzyżowały ponownie, kiedy w wydarzeniach Października 1956 r. dostrzegli możliwość włączenia się w nurt działań na rzecz demokratyzacji ustroju państwa. Odmienny stosunek grup reprezentowanych przez S. Stommę i J. Zabłockiego w Znaku wobec władz i polityki obozu rządowego, w tym roli, jaką mogli odgrywać katolicy Koła Poselskiego „Znak” w Sejmie PRL, doprowadził w 1976 r. do rozpadu środowiska. O sytuacji, jaka spotkała J. Zabłockiego w 1985 r. po odsunięciu go od prac w parlamencie, Jan Żaryn we wstępie do trzeciego tomu Dzienników J. Zabłockiego napisał: „Historia zatoczyła koło; tym razem Janusza Zabłockiego i ODiSS spotkała represja wykluczenia z życia publicznego, podobnie jak niegdyś – w 1976 r. – ekipa Gierka pozbyła się natrętnego posła – Stanisława Stommy, a większość ówczesnego środowiska »Znaku« miała zostać odcięta od zysków wypracowanych przez »Libellę«”.

WSTĘP / 7

Rozdział I
DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ
ŚRODOWISKO RODZINNE / 37
PIERWSZE INSPIRACJE IDEOWE / 38
WOJENNE DOŚWIADCZENIA / 55
POCZĄTKI AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I PUBLICYSTYCZNEJ / 59

Rozdział II
W POSZUKIWANIU KIERUNKU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W LATACH 1945–1955
TRZY OŚRODKI PRASY KATOLICKIEJ / 71
STANISŁAW STOMMA JAKO FILAR ŚRODOWISKA „TYGODNIKA POWSZECHNEGO” I MIESIĘCZNIKA „ZNAK” / 76
JANUSZ ZABŁOCKI W POSZUKIWANIU FORM „ZESPOŁOWEGO TRWANIA” / 100
• Od ideałów harcerstwa i Szarych Szeregów do środowiska „Dziś i Jutro” (1945–1949) / 100
• Jako katolik zaangażowany w zespole „Dziś i Jutro” (1950–1955) / 114

Rozdział III
W CZASACH PRZYWÓDZTWA JERZEGO ZAWIEYSKIEGO W ŚRODOWISKU ZNAKU (1957–1969)
W PROCESIE FORMOWANIA STRUKTUR I OBLICZA IDEOWEGO ZNAKU (1957–1961) / 133
• W kształtującym się Ogólnopolskim Klubie Postępowej Inteligencji Katolickiej / 133
• Wobec federacyjnej formuły środowiska Znaku / 143
• W roli liderów / 154
• Wobec neopozytywizmu / 161
• W stosunku do „więziowego socjalizmu” / 170
• Wokół dwóch stylów myślenia o aktywności politycznej i społecznej / 181
• W Sejmie PRL II kadencji (1957–1961) / 191
WOBEC NARASTAJĄCYCH NAPIĘĆ W „WIĘZI” I ŚRODOWISKU ZNAKU (1961–1969) / 207
• W Sejmie PRL III kadencji (1961–1965) / 208
• W obliczu konfliktu w „Więzi” / 215
• W okresie Soboru Watykańskiego II / 224
• W IV kadencji Sejmu PRL (1965–1969) / 232
• Wobec obchodów milenium / 239
• W obliczu wojny na Bliskim Wschodzie / 241
• Wobec wyodrębnienia Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych / 243
• W obliczu wydarzeń marcowych 1968 r. / 250
• Wobec interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji / 265
• W obliczu autonomicznych dążeń Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych / 268

Rozdział IV
W CZASACH TRUDNYCH KOMPROMISÓW I ROZBICIA ŚRODOWISKA ZNAKU (1969–1976)
W SEJMIE PRL V KADENCJI (1969–1972) / 273
• Wobec wyborów parlamentarnych / 273
• Bez Jerzego Zawieyskiego / 278
• Wobec podziału grupy „Więzi” / 281
• W obliczu wydarzeń z grudnia 1970 r. / 294
• Wokół idei spotkań międzyśrodowiskowych / 303
• W pracy poselskiej / 307
W SEJMIE PRL VI KADENCJI (1972–1976) / 321
• Wobec wyborów / 321
• W aktywności parlamentarnej / 327
• Pozaparlamentarne inicjatywy Janusza Zabłockiego / 332
• Wobec tendencji centralizacyjnych w środowisku Znaku / 335
• W publicystyce / 339
• W kontaktach międzynarodowych / 348
• W sytuacji rzeczywistego rozchodzenia dróg / 354
• Wobec zmian w Konstytucji PRL / 359
• W realiach podziału Znaku / 373

ZAKOŃCZENIE / 385
BIBLIOGRAFIA / 399
INDESK OSOBOWY / 431

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum