Dominika Wojtasińska

O koncepcji kobiety „zupełnej” w pismach Cypriana Norwida

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3572-2
Publication year:
2016
Pages number:
470
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Dominika Wojtasińska

O koncepcji kobiety „zupełnej” w pismach Cypriana Norwida

Kategoria produktu:

W książce, którą czytelnik trzyma w ręku, próbuję ująć problem koncepcji kobiety „zupełnej” i wizerunku postaci kobiet w pismach Cypriana Norwida, uwzględniając kontekst biograficzny poety, a przede wszystkim szeroko pojęte tło socjologiczne, i odsłonić ścisły związek pomiędzy tą Norwidowską kategorią a zmianami społecznymi zachodzącymi w XIX stuleciu. Zestawienie poglądów twórcy dotyczących kobiet z XIX-wiecznym katolicyzmem, XX-wiecznym chrześcijańskim feminizmem oraz filozofią dialogu Józefa Tischnera i Emmanuela Lévinasa pokazuje prekursorski, antycypacyjny charakter myśli poety.Norwid, dzięki stworzeniu kategorii kobiecej „zupełności” i indywidualnemu spojrzeniu na kwestię emancypacji, przekracza XIX-wieczne horyzonty i zbliża się wyraźnie do takiego sposobu oceny tego problemu, jaki wyznacza perspektywa chrześcijańskiego feminizmu i filozofia dialogu. We współczesnych badaniach nad twórczością Norwida ścierają się dwie tendencje: jedna sugeruje czytanie poety na tle XIX-wiecznym, druga – w kontekście antycypacyjnym. W swojej książce natomiast staram się wykazać, że te dwa sposoby lektury są równie cenne.

Od autorki / 9
Wstęp / 11

Rozdział I
Norwidowskie zainteresowanie kwestią kobiecą – tło społeczne / 27

Rozdział II
Kobieta „zupełna” – tworzenie wzorca / 47
1. Wejrzenie w pogańską tradycję starożytną/ 47
1.1. Postacie antycznych mitologicznych kobiet w kontekście Norwidowskiej koncepcji kobiety „zupełnej” / 51
1.2. Siła i słabość (Tyrtej, Słodycz, Kleopatra i Cezar, Quidam) / 80
2. Biblijne inspiracje / 122
2.1. Moc charakteru – Debora i Judyta / 126
2.2. Ewangeliczne Marie Norwida / 137
2.3. Maria i Marta – biblijne siostry jako dwie strony Norwidowskiej „całości” / 146
2.4. Imiona kobiet z Biblii jako synonimy wartości / 159
3. Norwidowskie kobiety (z) historii / 173

Rozdział III
„Zawsze – zemści się na tobie: BRAK!…” – rozczarowująca rzeczywistość ... 185
1. Pierwsze doświadczenia – lata 1839–1849/ 192
2. Ku myśli społecznej – kobieta w Pieśni społecznej czterech stron i Niewoli / 204
3. Lata 1850–1859: zarys kobiety „zupełnej” / 210
3.1. Kobiety i miłości (nie)obecność w społeczeństwie / 211
3.2. Błądzenie i rozczarowanie – złudzenie „miłości zupełnej”. Wokół Nocy tysiącznej drugiej i kilku wierszy Norwida / 233
3.3. O Szczesnej / 271
3.4. Śladami marzeń Zofii z Quidama. Norwid wobec twórczości literackiej kobiet / 281
4. Lata 1860–1872: „Wielkie-Damy” w chwilach prób ich „zupełności/ 307
5. Lata 1873–1883: rezultaty poszukiwań/ 339
5.1. Barwy kobiety idealnej. Assunta i Na zgon Poezji – odnalezienie kobiety „zupełnej”? / 340
5.2. Podróż do wód pretekstem do ukazania prawdy o społeczeństwie w Miłości-czystej u kąpieli morskich / 357
5.3. Stygmat spotkania. Kobieta i mężczyzna wobec relacji dialogu / 370

Rozdział IV
Norwidowska koncepcja kobiety „całej” – pomiędzy XIX-wiecznym katolicyzmem a współczesnym chrześcijańskim feminizmem / 387

„Dopełnienie” / 415
Bibliografia / 423
Summary / 449
Indeks osobowy / 453
Indeks pism Cypriana Norwida / 467

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum