Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Patryk Tomaszewski (red.)

W kręgu iluzji i realiów. Oblicza polskiej myśli polityczne w XX i XXI wieku. Studia i szkice

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3545-6
Publication year:
2016
Pages number:
376
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Patryk Tomaszewski (red.)

W kręgu iluzji i realiów. Oblicza polskiej myśli polityczne w XX i XXI wieku. Studia i szkice

Zasadniczym celem książki pozostaje przybliżenie czytelnikom złożoności i wielowątkowości polskiej myśli politycznej w XX i XXI, a także stojących przed nią dylematów. W pracy zaprezentowano siedemnaście zróżnicowanych objętościowo szkiców o charakterze monograficznym, pogrupowanych w trzy zasadnicze części. Spośród nich swą wyraźnie określoną specyfikę ma niewątpliwie część pierwsza, w której podjęto próbę przybliżenia teoretycznych aspektów formowania myśli politycznej oraz czynników ten proces determinujących. Odmienny charakter ma natomiast część druga prezentowanego opracowania, w której analizie poddano wybrane aspekty polskiej myśli politycznej I połowy XX wieku. W konsekwencji w tworzących ją szkicach skoncentrowano się nie tylko na różnorodnych problemach podejmowanych przez przedstawicieli myśli narodowej, ale zwrócono także uwagę na wybrane aspekty myśli piłsudczykowskiej, rolę problematyki samorządowej w formułowanych projekcjach ustrojowych, jak również specyfikę sposobu interpretowania zagadnień wychowawczych. W części trzeciej monografii skupiono się natomiast nade wszystko na ukazaniu różnych obszarów zainteresowania polskiej myśli politycznej okresu PRL i III Rzeczypospolitej, przy czym szczególną uwagę badaczy skupiły zagadnienia ustrojowe oraz kwestie związane z problematyką bezpieczeństwa narodowego. Opracowanie zamyka niezwykle interesujący szkic odnoszący się do zagrożeń i nowych wyzwań stojących przed polską myślą polityczną XXI wieku.

Wprowadzenie / 7

Część pierwsza. TEORETYCZNE ASPEKTY POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ
Czesław Maj, Świadomość polityczna / 13
Dariusz Góra-Szopiński, Odwaga uniwersalizmu. W kwestii delimitacji polskiej myśli politycznej / 41
Jarosław Macała, Między sojusznikami a wrogami. O badaniu polskich kodów geopolitycznych w XX wieku / 59

Część druga. DYLEMATY POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ W I POŁOWIE XX WIEKU
Marek Białokur, Niezdolni do współpracy – niepewni o przyszłość. Polska myśl polityczna i refleksja publicystyczna w obliczu kryzysu politycznego wywołanego zabójstwem prezydenta Gabriela Narutowicza w grudniu 1922 roku /  81
Witold Wojdyło, „Salus nationis suprema lex”. Refleksje o idei narodu w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918–1939 / 113
Ewa Maj, Bezpieczna Polska w myśli politycznej Narodowej Demokracji / 129
Adam Wątor, Lista organizatorów Stronnictwa Narodowego we Wschodniej Małopolsce w 1928 roku / 147
Waldemar Paruch, Tożsamość i status polityczny Drugiej Rzeczypospolitej. Piłsudczycy o podstawach koncentracji politycznej / 159
Hanna Szczechowicz, Samorząd terytorialny w programach polskich partii politycznych 1918–1939 / 173
Michał Strzelecki, Problematyka wychowawcza w polskiej refleksji politycznej okresu Drugiej Rzeczypospolitej / 193

Część trzecia. OBLICZA POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ OKRESU PRL ORAZ TRZECIEJ RZECZYPOSPOLITEJ
Tomasz Sikorski, Alchemia myśl. Twórczość Pawła Trzebuchowskiego. Próba zarysu / 213
Marta Chechłowska-Lipińska, Propozycje monarchistyczne w koncepcjach ustrojowych środowisk politycznych w Polsce w latach 1990–1997 / 241
Joanna Sanecka-Tyczyńska, Władza wykonawcza w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości (2001–2007) / 259
Grzegorz Radomski, Wizje państwa w koncepcjach współczesnego ruchu narodowego w Polsce  / 279
Bolesław Sprengel, Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1990–2008 w świetle lewicowego periodyku „Dziś” /  299
Patryk Tomaszewski, Czy istniała alternatywa wobec Unii Europejskiej i Paktu  Północnoatlantyckiego? Koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego w polskiej myśli politycznej w latach 1991–2004 / 319
Magdalena Mikołajczyk, Kosmopolityzm, internacjonalizm, planetyzm. Idee z przeszłości czy z przyszłości? / 337

Indeks nazwisk / 363

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum