, Andrzej Pydyn (red.)

Od Torunia do Charkowa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3632-3
Publication year:
2016
Pages number:
268
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

, Andrzej Pydyn (red.)

Od Torunia do Charkowa

Kategoria produktu:

Książka Od Torunia do Charkowa poświęcona jest prof. dr. hab. Andrzejowi Koli. Z okazji Jego 75. urodzin przyjaciele, koledzy i uczniowie Profesora przygotowali tom zawierający artykuły dotyczące różnych zagadnień związanych z szerokim zakresem naukowych zainteresowań Andrzeja Koli – od pradziejów, przez średniowiecze (ze szczególnym uwzględnieniem przepraw mostowych), aż po historię najnowszą – „archeologię zbrodni”.

Prof. dr hab. Andrzej Kola. Życiorys naukowy i zawodowy / 11
Wykaz publikacji Andrzeja Koli / 15
Dominika Kofel, Datowanie metodą luminescencji w archeologii podwodnej / 33
Mateusz Popek, Rybołówstwo przełomu mezolitu i neolitu na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego / 43
Wiktor Trojanowski, Późnomezolityczne wiosła kultury Ertebølle-Ellerbek z terenów południowo-zachodniego Bałtyku / 53
Jacek Gackowski, Najstarsze przedmioty żelazne w międzyrzeczu Wisły, Drwęcy i Osy / 63
Mirosław Rudnicki, Grób 25 z cmentarzyska grupy olsztyńskiej w Burdągu, st. I, woj. warmińsko-mazurskie / 79
Małgorzata Kurzyńska, Akwamanila z Golubia Dobrzynia, gm. loco,
woj. kujawsko-pomorskie / 91
Jerzy Litwin, Szkutnictwo u południowych wybrzeży Bałtyku w IX–X wieku. Rozważania nad publikacją Olego Crumlina-Pedersena / 97
Andrzej Pydyn, Średniowieczne przeprawy mostowe na wyspę Kurhany na jeziorze
Łodygowo / 115
Marcin Wiewióra, Bogusz Wasik, Agata Momot, Chronologia zamku krzyżackiego
w Kowalewie Pomorskim na podstawie wyników pierwszego sezonu badań w 2013 r./  129
Waldemar Rozynkowski, O kaplicach w pokrzyżackich domach zakonnych w świetle nowożytnych inwentarzy – wybrane przykłady / 143
Dariusz Poliński, Drewniano-ziemne warownie zakonu krzyżackiego na terenie dzisiejszego Obwodu Kaliningradzkiego i w Inflantach / 155
Marian Głosek, Dwie głowice broni białej z Muzeum Diecezjalnego w Płocku / 169
Anna Marciniak-Kajzer, O dylematach związanych z datowaniem późnośredniowiecznych grodzisk / 175
Leszek Kajzer, Sedes translata czy principales, czyli kilka uwag o wczesnośredniowiecznej Łęczycy / 187
Krzysztof Radka, Archeologiczne badania podwodne rumowiska mostu z XVI wieku
w Płotelach (Litwa) / 205
Romualda Uziembło, Kaplerze w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu / 215
Waldemar Rezmer, Tatarzy w Wojsku Polskim 1918–1920 / 225
Aleksander Smoliński, Kilka uwag i uzupełnień do kwestii „nieśmiertelników”, czyli znaków  i dokumentów tożsamości Wojska Polskiego / 241
Maria Magdalena Blombergowa, Na tropach miłośników archeologii. Rozważania przy lekturze „Pamiętników znalezionych w Katyniu” / 255
No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum