Maciej Zastempowski

Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3710-8
Publication year:
2016
Pages number:
206
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Maciej Zastempowski

Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego

Kategoria produktu:

Wśród głównych przesłanek, które skłoniły autora do podjęcia badań dotyczących innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego, były wyniki płynące z badań empirycznych przeprowadzonych wśród tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki w latach 2009–2011, w ramach projektu naukowego, finansowanego przez MNiSzW „Niematerialne wartości źrodłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzow polskiej gospodarki”(Zastempowski, Popławski & Grego-Planer, 2011). Wskazały one jednoznacznie, iż do kluczowych składników budujących konkurencyjność tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki (w grupie których 30% należało do małych i średnich przedsiębiorstw) zaliczyć należy głównie zasoby o charakterze niematerialnym. To wiedza, doświadczenie, zdolności i umiejętności pracowników (zarówno menedżerów, jak i pracowników niższych szczebli) zdecydowanie najsilniej determinowały konkurencyjność. Analiza i ocena uzyskanych w postępowaniu badawczym wyników spowodowała postawienie szeregu nowych pytań. Czy podobne prawidłowości pojawiają się w obszarze innowacyjności? Jak w tym zakresie zachowują się małe i średnie przedsiębiorstwa? Czy również w innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw zasoby niematerialne będą odgrywały kluczową rolę? Czy można badać innowacyjność przedsiębiorstw, odwołując się do osiągnięć zasobowej teorii organizacji? Czy można mówić o dynamicznym potencjale innowacyjnym? Jak skutecznie budować modele działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw i kreować ich przestrzeń innowacji? To jedynie pewien wycinek pytań, które przyczyniły się do podjęcia, opisanych w niniejszej pracy, badań.

Fragment wstępu

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ 1 .MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO 13
1.1. Pojęcie małego i średniego przedsiębiorstwa 13
1.2. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 26

ROZDZIAŁ 2. INNOWACYJNOŚĆ – RAMY TEORETYCZNE 42
2.1. Innowacja – pojęcie i typologia 42
2.2. Wybrane teorie innowacji 54
2.3. Działalność innowacyjna 59
2.4. Modele procesu innowacyjnego 65

ROZDZIAŁ 3. UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI 74
3.1. Uwarunkowania zewnętrzne 74
3.1.1. Wybrane modele otoczenia innowacyjnego 83
3.1.2. Wpływ kryzysu finansowego 86
3.2. Uwarunkowania wewnętrzne 90

ROZDZIAŁ 4. AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW 98
4.1. Organizacja i metodyka badań empirycznych 98
4.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw 100
4.3. Diagnoza aktywności innowacyjnej 105
4.3.1. Aktywność innowacyjna w oparciu o metodykę OSLO 105
4.2.2. Aktywność innowacyjna w oparciu o koncepcję przestrzeni innowacyjnej 118

ROZDZIAŁ 5. UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOSCI INNOWACYJNEJ POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 121
5.1. Ocena charakteru i siły wpływu uwarunkowań zewnętrznych 121
5.2. Ocena charakteru i siły wpływu uwarunkowań wewnętrznych 131
5.2.1. Ważność uwarunkowań wewnętrznych 131
5.2.2. Zmienność uwarunkowań wewnętrznych 141

ROZDZIAŁ 6. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 148
6.1. Rodzaje działalności innowacyjnej 148
6.2. Modele działalności innowacyjnej 153
6.3. Źródła finansowania działalności innowacyjnej 155
6.4. Źródła informacji dla działalności innowacyjnej 157
6.5. Współpraca w działalności innowacyjnej 160
6.6. Działania w warunkach kryzysu gospodarczego 164

ROZDZIAŁ 7. OGÓLNY MODEL DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO 167
7.1. Identyfikacja kluczowych uwarunkowań 167
7.2. Model deskryptywny i postulatywny 182

ZAKOŃCZENIE 191
BIBLIOGRAFIA 195
SPIS RYSUNKÓW, TABEL, WYKRESÓW 202

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum