Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.)

Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji

Wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3683-5
Publication year:
2016
Pages number:
416
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Orient w literaturze
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.)

Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji

Kategoria produktu:

„Zaproponowana wędrówka śladami spotkań Orientu z Okcydentem gwarantuje nie tylko walory poznawcze, ale i sporą ilość fascynujących wyzwań intelektualnych. […] Ze względu na wartości merytoryczne, metodologiczne i warsztatowe opiniowany tom sytuuje się pośród publikacji skierowanych przede wszystkim do środowiska uniwersyteckiego. Jako ważne i rzetelne źródło wiedzy może służyć nie tylko studentom, uczniom czy pracownikom naukowym, ale także znacznie rozleglejszemu kręgowi polskich intelektualistów, poszukujących głębszej refleksji na temat kultur Orientu i ich wpływu w literaturze oraz kulturze polskiej i europejskiej”.

Z recenzji prof. dr hab. Lidii Kasarełło

Słowo wstępu / 9
Nota redaktorska / 11

Źródła i inspiracje literaturami i w literaturach
Maghrebu i Bliskiego Wschodu
MAREK M. DZIEKAN
Aḥmad Ibn Îālid an-Nāṣirī (1835–1897), Luís Maria d’Albuquerque da Cunha (1828–1860) i Mazagan, czyli jak Marokańczyk cytował Portugalczyka / 15
MAGDALENA KUBAREK
Współczesna powieść muzułmańska jako źródło pouczającego przykładu / 35
ADRIANNA MAŚKO
Klasyczne arabskie opisy podróży jako inspiracja powieści Podróże Al-‘Abdīego znanego jako syn Al-Ḥamriyyi marokańskiego pisarza ‘Abd ar-Raḥīma Laḥbībīego / 51
MAGDALENA LEWICKA, JOANNA ZASTRZEŻYŃSKA
Relacje francuskich historyków w Aqwam al-masālik fī ma‘rifat aḥwāl al-mamālik Îayr ad-Dīna at-Tūnusīego / 67
Dalekowschodnie źródła i inspiracje
RENATA IWICKA
Chaos współczesności – Japonia okresu Taishō jako źródło inspiracji Akutagawy Ryūnosuke / 93
ANNA WYRWIK
Włóczędzy Dharmy – wątki buddyjskie w literaturze Jacka Kerouaca / 105
KATARZYNA DEJA
Formy japońskie w literaturze polskiej początku XX wieku / 117
KAMILA KOZIOŁ
Jak dotrzeć do czytelnika? – wykorzystanie toposów
w Samgang haengsil-to / 133
IZABELA PAKUŁA
Fenomen Dalekiego Wschodu u Tiziano Terzaniego. Krótka charakterystyka na przykładzie wybranych tekstów / 151
MAŁGORZATA SOBCZYK
Raj odnaleziony. Najstarsze jezuickie źródło o Japonii oraz jego recepcja na gruncie europejskim / 167

Na styku Wschodu i Zachodu – źródła i inspiracje
MAŁGORZATA SOKOŁOWICZ
Pisma i płótna Eugène’a Fromentina. Prawdziwe (?) źródło wiedzy o Wschodzie / 183
KAMILA BARBARA STANEK
Motyw miłości w tureckiej literaturze, frazeologii i paremiologii / 197
MUSA CZACHOROWSKI
Poezja tatarska w Polsce 2005–2015 / 213
ROMAN MARCINKOWSKI
Badania nad tekstami źródłowymi judaizmu na przykładzie pierwszej polskiej edycji Miszny / 221
KATARZYNA JAROSIŃSKA-BURIAK
Od motyla do ptaka, od płomienia do róży. Kilka uwag nad obrazami i reminiscencjami tradycji poezji sufickiej, czyli o spotkaniu Orientu z Okcydentem w Róży z grobu Homera Hansa Christiana Andersena i Słowiku i róży Oskara Wilde’a / 237

Obrazy Orientu w twórczości polskich pisarzy dawniej i dzisiaj
MICHAŁ KURAN
Źródła i inspiracje obrazu Imperium Osmańskiego w Kronice Sarmacyjej europskiej (część III księgi X) Aleksandra Gwagnina / 257
KAMIL KOZAKOWSKI
Gruzja w polskiej kulturze romantycznej / 285
EWA GÓRECKA
Między zmysłami. O literackim obrazie osiemnastowiecznych inspiracji strojami tureckimi w Księgach Jakubowych Olgi Tokarczuk / 299
KAROLINA KRZYSZTOŃ
Zarys językowego obrazu pożywienia w Lalkach w ogniu. Opowieściach z Indii Pauliny Wilk / 311

Literatura polska inspirowana Orientem
RENATA GADAMSKA-SERAFIN
Ślady Hafiza w Assuncie Cypriana Norwida / 325
DANIEL KALINOWSKI
Światło przychodzi… z Zachodu. Polscy ekspresjoniści o buddyzmie / 345
SYLWIA STOLARCZYK
Motywy orientalne w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / 361
RENATA GADAMSKA-SERAFIN
Norwid i Abd el-Kader, czyli o syntezie tradycji i nowoczesności / 373
Indeks osób / 411

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum