Mirosław Bochenek

Historia rozwoju ekonomii, t. 2: Od idei socjalistycznych do historyzmu

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3727-6
Publication year:
2016
Pages number:
120
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Historia rozwoju ekonomii
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Mirosław Bochenek

Historia rozwoju ekonomii, t. 2: Od idei socjalistycznych do historyzmu

Kategoria produktu:

Adam Smith wykazał, że system gospodarczy z wolną konkurencją zapewnia najwyższą efektywność i bogactwo wszystkim członkom społeczeństwa. Jednakże nie wszyscy skorzystali z dobrodziejstw systemu kapitalistycznego. Postulaty naprawy kapitalizmu przedstawili – zaprezentowani w tym tomie – reprezentanci nurtu socjalistycznego, natomiast marksiści nawoływali do przemocy i rewolucji. Z kolei reprezentanci historyzmu wskazywali na potrzebę zwiększenia roli państwa w gospodarce, a także stosowania odmiennych od klasyków metod dociekań oraz uznania historycznego charakteru praw rządzących rozwojem życia gospodarczego.

„Recenzowana praca jest rezultatem wielkiej pracowitości autora, jego pasji badawczej w poszukiwaniu prac oryginalnych w celu możliwie pełnego przedstawienia badanych problemów. […] W mojej ocenie praca stanowi doskonały przykład rzetelnej, wnikliwej pracy naukowej autora opartej na żmudnych badaniach archiwalnych. Rozprawa stanowi ważny i wartościowy wkład M. Bochenka do badań nad historią ekonomii”.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Aleksandry Lityńskiej

Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Konkursie na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii (2017)

Wstęp / 7

Rozdział 1. Myśl socjalistyczna. Saintsimonizm, kooperatyzm, socjalizm państwowy i fabianizm / 9
1. „Socjaliści klasyczni” / 10
2. Saintsimonizm / 13
3. Socjalizm zrzeszeniowy / 20
4. Socjalizm państwowy / 30
5. Socjalizm reformatorski / 38
6. Myśl socjalistyczna w Polsce / 44

Rozdział 2. Ekonomia marksowska / 59
1. Twórcy marksizmu / 60
2. Metoda badań Karola H. Marksa i Fryderyka Engelsa / 63
3. Teoria wartości / 67
4. Teoria wartości dodatkowej / 68
5. Prawo zniżkowej tendencji stopy zysku i organiczny skład kapitału / 70
6. Schematy reprodukcji / 72
7. Krytyka prawa rynków zbytu / 74
8. Znaczenie K.H. Marksa / 76

Rozdział 3. Kierunek historyczny / 79
1. Filozofia społeczna i metodologia dociekań / 80
2. Szkoła romantyczna / 82
3. Starszy instytucjonalizm / 85
4. Starsza szkoła historyczna / 91
5. Szkoła socjalno-prawna / 95
6. Młodsza szkoła historyczna / 101
7. Najmłodsza szkoła historyczna / 110
8. Neoromantyzm / 117
9. Szkoła historyczna i narodowa w Polsce / 120
10. Katolicka szkoła społeczna w Polsce / 163

Podsumowanie / 181
Bibliografia / 197
Indeks nazwisk / 227

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum