Robert Degen, Marlena Jabłońska (red.)

Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3787-0
Publication year:
2016
Pages number:
212
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Biblioteka Zarządcy Dokumentacji
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Robert Degen, Marlena Jabłońska (red.)

Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka

Kategoria produktu:

Seria Biblioteka Zarządcy Dokumentacji powstała jako forma wymiany myśli naukowej na bardzo aktualny problem, jakim jest współczesna biurowość.

W publikacjach niniejszej serii chcemy zmienić dotychczasową wąską optykę postrzegania biurowości jako głównego „producenta” dokumentacji, sięgającą XIX wieku, na nowoczesną, w której biurowość odgrywa inne bardzo ważne role: zarządcy informacją urzędową, wskaźnika sprawności i skuteczności podmiotu, narzędzia budowania jego wizerunku, także marketingowego.

Biblioteka Zarządcy Dokumentacji jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych kwestiami funkcjonowania współczesnej biurowości, a zwłaszcza do badaczy zgłębiających tajniki biurowości tradycyjnej i nowoczesnej, zainteresowanych kierunkami ich zmian pod wpływem nowoczesnych technologii oraz przemian społecznych.

Chcielibyśmy, aby po książki z naszej serii sięgali archiwiści zaangażowani na stanowiskach związanych z kształtowaniem narastającego zasobu, na których – z racji kontrolowania i uzgadniania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji dot. archiwów zakładowych i składnic akt – ważna i niezbędna jest wiedza o funkcjonowaniu współczesnej biurowości. Życzylibyśmy sobie, aby do naszych publikacji zaglądali archiwiści w instytucjach pełniących funkcję koordynatorów kancelaryjnych, czerpiąc z nich wiedzę użyteczną na co dzień.

Mamy nadzieję, że z naszych opracowań będą też korzystać urzędnicy w poszukiwaniu praktycznych porad, zwłaszcza ci spośród nich, którzy sprawują kontrolę nad czynnościami kancelaryjnymi lub są zobowiązani do przygotowania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt lub instrukcji o organizacji i funkcjonowaniu archiwów bieżących.

Chcielibyśmy, aby z poszczególnych tomów Biblioteki skorzystali także pracownicy firm komputerowych specjalizujących się w opracowaniu programów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w instytucji i sięgali po informacje o podstawowych zadaniach biurowości (kancelarii) w instytucji, obiegu dokumentacji nie tylko elektronicznej oraz o zadaniach i roli archiwum zakładowego lub składnicy akt na etapie przechowywania dokumentów.


Pomysłodawca serii
Halina Robótka

Halina Robótka

Wstęp / 5

HALINA ROBÓTKA
Zarządzanie dokumentacją w podmiocie (organizacji, instytucji, u aktotwórcy). Wprowadzenie do tematyki / 11

ROBERT DEGEN
Zarządzanie dokumentacją w polskich badaniach / 37

MAREK KONSTANKIEWICZ
Zarządzanie dokumentacją w polskim prawie / 59

MAGDALENA WIŚNIEWSKA-DREWNIAK
Badanie zarządzania dokumentacją z użyciem metod empirycznych badań jakościowych / 77

KRZYSZTOF SYTA
Zarządzanie dokumentacją w kancelariach magnackich – kierunki i możliwości badawcze / 95

WANDA K. ROMAN
Zarządzanie dokumentacją jako kierunek/specjalność w szkołach wyższych w Polsce / 113

IRENA MAMCZAK-GADKOWSKA, KRZYSZTOF STRYJKOWSKI
Zarządzanie dokumentacją na specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / 139

KRZYSZTOF SKUPIEŃSKI
Kształcenie zarządców dokumentacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – podstawy koncepcyjne programu kształcenia / 155

ALICJA KULECKA
Kształcenie zarządców dokumentacji w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego / 169

DOROTA DRZEWIECKA
Kształcenie zarządców dokumentacji na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / 189

MARLENA JABŁOŃSKA
Kształcenie zarządców dokumentacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu / 199

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum