Janusz Grygieńć, Colin Tyler (red.)

Nowy liberalizm. Wybór tekstów

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3815-0
Publication year:
2016
Pages number:
232
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Polityka w kulturze
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Janusz Grygieńć, Colin Tyler (red.)

Nowy liberalizm. Wybór tekstów

Kategoria produktu:

„Narracja nowoliberalna pozwala uświadomić sobie problematyczność szeregu opozycji na dobre zadomowionych we współczesnych debatach politycznych: liberalizmu i solidaryzmu, racjonalności i irracjonalności, realizmu i populizmu. Tradycja ta jest bowiem liberalna w sposób nieindywidualistyczny, jawi się jako socjalistyczna, ale niekolektywistycznie. Ponadto odwołuje się do kategorii dobra wspólnego, lecz wyraża je w sposób jakościowy, nie zaś ilościowy. Dobra społecznego upatruje w doskonaleniu jednostki, uzależniając ocenę systemów ekonomiczno-społecznych od stopnia, w jakim sprzyjają jej samorozwojowi. Myśl nowego liberalizmu dowodzi, że filozofia wolnościowa nie musi być indyferentna w kwestii kondycji moralnej społeczeństwa, naukowa, gdyż zekonomizowana, skuteczna i racjonalna, gdyż unaukowiona, że nie musi wykazywać systemowej ignorancji wobec kondycji etycznej obywateli. Prace nowych liberałów jasno wykazują, że liberalizm nie musi być niesolidarny, interwencjonizm marnotrawczy, populistyczny, a przez to irracjonalny, że liberalizm nie musi być uniwersalistyczny, przemawiać językiem ekspertyzy ekonomicznej i prognoz makroekonomicznych. Może i powinien uwzględniać wartości i dobra niepoddające się logice rynkowej oraz im sprzyjać. Z filozoficzno-politycznego punktu widzenia opozycje binarne dominujące współcześnie w sferze publicznej wielu krajów, także Polski, sztucznie polaryzują politykę i społeczeństwo. Nie są one nie do przezwyciężenia. Inny liberalizm jest możliwy”.

Fragment Wprowadzenia

WPROWADZENIE
Janusz Grygieńć, Colin Tyler, Inny liberalizm jest możliwy. Wspólnota, wolność i sprawiedliwość społeczna   w filozofii nowego liberalizmu  / 9

Leonard Trelawny Hobhouse, Sedno liberalizmu  /  25

John Atkinson Hobson, Nowa wizja demokracji  /  37

Thomas Hill Green, Prolegomena do etyki (fragmenty)  /  55

Thomas Hill Green, Wykłady o zasadach zobowiązania politycznego (fragmenty)  /  71

John Atkinson Hobson, Prawa człowieka  /  99

Leonard Trelawny Hobhouse, Prawa i obowiązki  /  107

Thomas Hill Green, Wykład o ustawodawstwie liberalnym  i swobodzie umów  /  129

David George Ritchie, Teoria własności Johna Locke’a  /  155

Edward Caird, Obecny stan sporu pomiędzy indywidualizmem a socjalizmem  /  169

Leonard Trelawny Hobhouse, Państwo a przemysł  /  191

Biogramy autorów /  219

Indeks osobowy /  225

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum