Maria Wincławska, Michał Strzelecki (red.)

Między idealizmem a pragmatyzmem. Wyzwania dla współczesnych partii politycznych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3850-1
Publication year:
2017
Pages number:
184
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Maria Wincławska, Michał Strzelecki (red.)

Między idealizmem a pragmatyzmem. Wyzwania dla współczesnych partii politycznych

Książka Między idealizmem a pragmatyzmem dotyczy przeobrażeń systemów politycznych, w tym zmian, jakie dokonują się w łonie europejskich partii politycznych. Tematyka podjętych badań stanowi ważki problem analityczny dotyczący kierunków ewolucji systemów politycznych we współczesnej Europie, szczególnie w obliczu wyzwań, z którymi zderzyła się ostatnimi czasy europejska wspólnota […] Dobór tematyki zamieszczonej w książce i ich warstwa faktograficzna oraz egzemplifikacyjna służą przewodniej myśli książki, jaką jest wieloaspektowa refleksja wokół zagadnień idealizmu i pragmatyzmudziałań współczesnych partii politycznych. […] Z niektórymi tezami prezentowanych analiz można się zgadzać, a niektóre wręcz trudno przyjąć, aczkolwiek równie trudno jest zarzucić poszczególnym autorom pracy brak wysiłku włożonego w rzetelne przedstawienie analizowanej problematyki. Książka Między idealizmem a pragmatyzmem  zawiera wartościowe merytorycznie, a niekiedy wręcz nowatorskie konkluzje, które świadczą nie tylko o pasji badawczej autorów, ale także o posiadanych predyspozycjach i umiejętnościach analitycznych. Praca zapewne mocno przemówi do wyobraźni tych profesjonalistów, którzy mniemają, że politykę można sprowadzić do popytu i podaży ubranej w marketingowe szaty. I chociażby z tych powodów warto ją studiować i polecać otwartym umysłom. 

Z recenzji dr. hab. Janusza Golinowskiego

Maria Wincławska
Współczesne partie polityczne między idealizmem a pragmatyzmem / 7

Michał Strzelecki
Dylematy ideowe polskich partii politycznych u progu XXI wieku / 13

Marcin Czyżniewski
Komunistyczna Partia Czech i Moraw jako element demokratycznego systemu partyjnego / 37

Izabela Kapsa
Liberalni Demokraci jako partia współrządząca – między idealizmem a pragmatyzmem / 53

Beata Kosowska-Gąstoł
Relacje wewnątrz wielopoziomowych struktur europejskich partii politycznych w świetle koncepcji integracji wertykalnej / 75

Natalia Glińska, Łukasz Tomczak
Kompetencje wyłączne przywódców formalnych polskich partii politycznych / 99

Anna Pięta-Szawara
Stanowiska głównych polskich partii politycznych wobec uczestnictwa kobiet w życiu publicznym w latach 2011–2015 / 117

Przemysław Maj
Rywalizacja partyjna w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014 w okręgu nr 9 na tle wyborów ogólnokrajowych / 131

Krystian Witt, Mateusz Moderacki
Elementy kampanii negatywnej w spotach wyborczych. Przypadek wyborów parlamentarnych w Polsce w 2015 roku / 149

Joanna Juchniewicz
Polityczne uwarunkowania wykonywania mandatu parlamentarnego w kontekście realizacji funkcji Sejmu / 171

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum