• Home
  • Historia
  • Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski (red.)

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3623-1
Publication year:
2017
Pages number:
226
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Region kujawsko-pomorski w przeszłości
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski (red.)

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim

Kategoria produktu:

Dzieje różnorodnych pod względem wyznania, pochodzenia czy języka społeczności zamieszkujących niegdyś region kujawsko-pomorski są od dawna przedmiotem badań historyków z toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Interesują one także i tych mieszkańców województwa, którzy z szacunkiem i zaciekawieniem podchodzą do dziedzictwa pozostawionego przez pod wieloma względami odmiennych, a przecież żyjących wcześniej na tym samym obszarze, sąsiadów. Kultywowanie pamięci o nich i ratowanie pozostałych jeszcze śladów ich obecności jest dziś ważnym elementem edukacji historycznej i obywatelskiej, pozwalającym lepiej poznać nie tylko „obcych”, lecz także siebie samych.

Niniejsza publikacja jest zbiorem prac poświęconych wybranym zagadnieniom związanym z dziejami różnych grup etnicznych i wyznaniowych na obszarze obecnego województwa kujawsko-pomorskiego, a także niektórych graniczących z nim terytoriów. Część pierwszą – naukową – tworzą opracowania badawcze ukazujące omawiane problemy w szerokim, regionalnym ujęciu oraz w perspektywie historii lokalnej. W części metodycznej znalazły się z kolei teksty ukazujące doświadczenia i możliwości w zakresie wykorzystania pamięci o mniejszościach w działaniach edukacyjnych prowadzonych w szkołach na różnym poziomie nauczania.

Ze „Wstępu”

Wstęp / 7

Część historyczna
Janusz Małłek
Regionalne i narodowe tożsamości oraz etniczne i konfesyjne mniejszości w Prusach w XIX i XX wieku / 13

Agnieszka Zielińska
Struktura wyznaniowa miast regionu kujawsko-pomorskiego w XIX i na początku XX wieku / 25

Aneta Niewęgłowska
Przynależność narodowościowo-wyznaniowa uczennic średnich szkół żeńskich w Prusach Zachodnich w dziewiętnastym stuleciu. Zarys problemu / 55

Maciej Krotofil
Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy na Kujawach i Pomorzu w okresie międzywojennym / 79

Tomasz Dziki
Wielokulturowość Włocławka w XIX wieku / 95

Robert Stodolny
Stosunki narodowościowe w Aleksandrowie Kujawskim do 1945 roku – wybrane aspekty / 123

Małgorzata Mielewska
Żydzi w powiecie świeckim w dwudziestoleciu międzywojennym / 145

Maciej Jan Mazurkiewicz
Żydzi toruńscy. Dziedzictwo i pamięć / 153

Sylwia Grochowina
Wojenny dramat ludności żydowskiej w Toruniu i okolicach. Likwidacja toruńskiej żydowskiej gminy wyznaniowej i podobozy KL Stutthof / 169

Część metodyczna
Dariusz Chrobak
Mniejszości wyznaniowe, etniczne i narodowe na ziemi dobrzyńskiej i pamięć o nich na przykładzie działań Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie i innych podmiotów / 191

Jarosław Czarnomski, Grzegorz Radomski
Historia mniejszości narodowych w edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Z doświadczeń nauczycieli sierpeckich szkół / 199

Piotr Kołodziejczak
Zarys dziejów gmin wyznaniowych w Bydgoszczy na przykładzie wybranych świątyń / 209

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum