• Home
  • Geografia
  • Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły

Włodzimierz Marszelewski (red.)

Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3943-0
Publication year:
2017
Pages number:
210
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Włodzimierz Marszelewski (red.)

Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły

Kategoria produktu:

Książka składa się z 13 części, których autorami są pracownicy naukowi z ośrodków akademickich związanych z dorzeczem Wisły. Najwięcej uwagi poświęcono aktualnym problemom dotyczącym reżimu hydrologicznego Wisły, w tym zwłaszcza niżówkom oraz zmienności przepływu. Omówiono także zagadnienia związane ze zmianami jakości wody i zawartości węgla organicznego, a także przedstawiono kilka różnych zagadnień z zakresu hydrologii regionalnej Beskidów, Mazowsza czy delty Wisły. W książce znajdują się ponadto informacje z zakresu hydrografii historycznej, w tym na temat możliwości wykorzystania dawnych materiałów kartograficznych w badaniach dynamiki zmian zachodzących w korycie rzeki i w jego sąsiedztwie, a także informacje z zakresu gospodarowania wodą w aspekcie nowego Prawa wodnego.

Witold Bochenek
Długookresowe zmiany wielkości i tendencje odpływu z małej pogórsko-beskidzkiej zlewni potoku bystrzanka / 7

Sławomir Brózda, Jakub Sznajder
Rybactwo śródlądowe w nowym prawie wodnym – prawne aspekty ustanawiania obwodów rybackich i obrębów hodowlanych / 21

Roman Cieśliński, Izabela Chlost, Łukasz Pietruszyński, Filip Duda
Funkcjonowanie systemu hydrograficznego Martwa Wisła – Wisła Śmiała / 33

Stanisław W. Czaja
Materiały do oceny zmian warunków formowania się odpływu w dolinie górnej Wisły od XVIII do połowy XX wieku / 57

Marcin Gorączko
Mapa Schröttera-Engelhardta w skali 1:50 000 jako materiał źródłowy w badaniach stosunków wodnych w dolinie dolnej Wisły u schyłku XVIII wieku / 71

Andrzej Górniak
Węgiel organiczny w wodach rzek dorzecza Wisły / 83

Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski
Zmiany sezonowości przepływu z biegiem Wisły / 99

Elwira Jutrowska
Jakość wód Wisły w województwie kujawsko-pomorskim w świetle badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy / 117

Paulina Kozińska, Małgorzata Wojtkowska
Ocena stopnia akumulacji i biodostępności metali ciężkich w osadach dennych jeziora Wilanowskiego / 139

Włodzimierz Marszelewski, Bożena Pius, Bogusław Pawłowski, Katarzyna Kubiak-Wójcicka|
Przebieg rekordowej niżówki Wisły w Toruniu w 2015 roku na tle niżówek z okresu 1951–2015 / 151

Agnieszka Sznajder, Jakub Sznajder
Urządzenia melioracji wodnej szczegółowej i podstawowej a kanalizacja deszczowa w miastach – problemy na tle nowego prawa wodnego / 165

Edmund Tomaszewski
Hydrologiczne i wodnogospodarcze uwarunkowania oceny niedoborów odpływu niżówkowego Wisły / 177

Stanisław Węglarczyk
Roczne minimalne średnie d-dobowe przepływy w prawostronnej części zlewni górnej Wisły / 193

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum