Irena Kossowska

Artystyczna rekonkwista. Sztuka w międzywojennej Polsce i Europie

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-3915-7
Publication year:
2017
Pages number:
572
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

286,00 zł

twarda z obwolutą

Irena Kossowska

Artystyczna rekonkwista. Sztuka w międzywojennej Polsce i Europie

Kategoria produktu:

Artystyczna rekonkwista stanowi odpowiedź na wyzwanie, przed jakim stanęła Polska i pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku – zbadania siły własnej tradycji i możliwości konwergencji z kulturą Zachodu, bez utraty narodowej odrębności. Rozprawa wskazuje, iż poczucie przynależności do wielkiej tradycji europejskiej kultury nie stoi w sprzeczności z akcentowaniem specyfiki artystycznych koncepcji i teoretycznych rozważań, powstałych w Europie Środkowej i na wschodnich rubieżach Starego Kontynentu. Zawarty w monografii namysł nad skomplikowaną siecią artystycznych powiązań między centralnymi i peryferyjnymi ośrodkami w Europie międzywojennych dekad, służy wtopieniu środkowo- i wschodnio-europejskiego regionu w euro-atlantycki dyskurs historiograficzny, a tym samym rozszerzeniu kanonicznych narracji o sztuce o obszar silnie naznaczony skutkami dziewiętnastowiecznego imperializmu i Wielkiej Wojny – traumatycznych doświadczeń prowadzących ostatecznie do urzeczywistnienia nadziei poszczególnych narodów na uzyskanie suwerennej państwowości. Książka ukazuje złożoność geokulturowej mapy Europy lat 20. i 30., stymulując debatę na temat pozycji, jaką przed 1939 rokiem zajmowała Polska, a także wnosi wkład w dyskusję na temat odrębności środkowoeuropejskiego makroregionu.

OD AUTORKI / 7

I. ZWROT KU PRZESZŁOŚCI / 19
Włochy / 23
Niemcy / 31
Francja / 41
Nowy klasycyzm / 53
Nowy realizm / 64

II. TRZY TOTALITARYZMY / 67
„Lenin sztuki sowieckiej jeszcze się nie narodził”. Sztuka radziecka w Warszawie 1933 r. / 69
„Drogie słowo »Ukraina«”. Retrospektywna wystawa sztuki ukraińskiej w Warszawie 1934 r. / 88
„Ku szczęściu narodu”. Sztuka ventennio fascista w Warszawie 1935 r. / 96
„Artysta musi być polityczny!”. Rzeźba niemiecka w Warszawie 1938 r. / 117

III. ROZPAD IMPERIUM / 135
Po upadku monarchii austro-węgierskiej. Wystawa współczesnej sztuki austriackiej / 137
Artystyczne samookreślenie nowych państw narodowych / 150
Czechosłowacja / 150
Rumunia / 153
Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców / 155
W przededniu wojny. Sztuka Królestwa Węgier w warszawskiej Zachęcie / 159

IV. TRADYCJA ŁACIŃSKA. KONTYNUACJA I KONTESTACJA / 181
„Mały wielki kraj”. Idiomy tożsamości w sztuce belgijskiej / 183
Realizm holenderski / 200
„Szlachetny klasycyzm”. Francuska rzeźba międzywojenna / 202

V. KRAJE BASENU MORZA BAŁTYCKIEGO / 223
Aura Północy. Paradygmaty sztuki duńskiej / 225
Polityka kulturalna na Litwie / 250
Łotewskość. Etnosymbolizm i neorealizm w sztuce / 252
Estońskość. Między „chłopskością” a „późnym impresjonizmem” / 270

VI. WYSPIARSKI GUST / 291
Sztuka Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii w Warszawie 1939 r. / 293

VII. POLSKIE IDIOMY REALIZMU. LUSTRZANE ODBICIA CZY MUZEALNE WZORY? / 319
Tadeusz Pruszkowski. Zapomniany neohumanista / 321
„Realizm szlachetny”. Polska szkoła malowania / 346
Realizm wielowariantowy / 376
Tradycja polskiego realizmu / 385
Sztuka narodowa / 390
Meandry neorealizmu. Emulacja czy persyflaż? / 393

VIII. NIEROZSTRZYGNIĘTE KWESTIE. WIELKI STYL CZY CHYBIONA PROPAGANDA? / 427
Mit Marszałka / 429
Malarstwo historyczne. Utracona formuła patosu / 439

IX. DIALOG Z DAWNYMI MISTRZAMI / 453
Parafrazy w sztuce sakralnej / 455
Zmodernizowany mediewizm / 459
Polskie interpretacje / 467
„Nowy człowiek”. Zgłębianie pamięci kulturowej / 475

KODA. NARODOWA ODRĘBNOŚĆ CZY AUTARKIA KULTUROWA? / 497

WYBRANA BIBLIOGRAFIA / 505
SPIS ILUSTRACJI / 511
SUMMARY / 535
INDEKS OSÓB / 541

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Irena Kossowska

    Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie historii sztuki; profesor nadzwyczajny UMK w Toruniu; kierownik Zakładu Sztuki Nowoczesnej w Katedrze Historii Sztuki i Kultury WNH. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na europejskiej i północnoamerykańskiej sztuce nowoczesnej i współczesnej oraz na teorii i krytyce artystycznej XIX-XX wieku, w szczególności na relacjach między sztuką i polityką w okresie międzywojennym. Członek szeregu międzynarodowych organizacji. Jest autorką i współautorką monografiitakich m.in.  jak: The Symbolist Roots of Modern Art (Londyn 2015), Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914. Masters of Dreams: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914 (Kraków 2014), Bruno Schulz. Rzeczywistość przesunięta, (Warszawa 2012),1911 r. W stulecie Bazaru Polskiego. Henryk Grohman i grafika Młodej Polski (Kraków 2011), Symbolizm i Młoda Polska  (Warszawa 2010), Reinterpreting the Past: Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s (Warszawa 2010) (...)Napisała około 200 artykułów naukowych, które ukazały się w takich czasopismach specjalistycznych jak CENTROPA, Umĕní, The Print Quarterly, Biuletyn Historii Sztuki, Rocznik Historii Sztuki, Roczniki Humanistyczne, Ikonotheka, Konteksty. Polska sztuka ludowa, Bulletin du Musée National de Varsovie, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum