• Home
  • Historia wojskowa
  • Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku

Bogusław Dybaś

Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2018
Pages number:
584
Nr wydania:
drugie, poprawione i uzupełnione
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-3958-4
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-3959-1

68,00 zł

twarda z obwolutą

Bogusław Dybaś

Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku

Kategoria produktu:

„Fortece Rzeczypospolitej” to tytuł konstytucji sejmowej z 1658 roku wyodrębniającej grupę twierdz ważnych dla bezpieczeństwa całego państwa. Dokonujący się w epoce nowożytnej przełom w technice wojennej, związany z rozwojem broni palnej, miał wielorakie konsekwencje w sferze militarnej, ale także politycznej, ustrojowej i gospodarczej. Jedną z nich było powstanie i rozwój nowego typu fortyfikacji, w założeniu odpornych na użycie artylerii ogniowej, które symbolizuje pięcioboczny bastion. Przemiany w technice wojennej nakładały się na rozwój państwa w epoce nowożytnej, często ewoluującej w kierunku scentralizowanej monarchii absolutnej i także dążącego do podporządkowania sobie całej sery militarnej, w tym fortec. W książce poddano analizie procesy powstawania fortyfikacji stałych w polsko-litewskiej Rzeczypospolitej, przy jej politycznej i ustrojowej specyfice, od inicjatywy, poprzez decyzję w obudowie, procedury tworzenia projektu, aż po realizację inwestycji w złożonych realiach społecznych i gospodarczych tego państwa. Jednym z ważnych problemów poruszonych w książce jest pytanie, na ile także w przypadku państwa polsko-litewskiego możemy mówić o aktywności instytucji państwowych w tym obszarze oraz o tworzeniu systemu lub systemów  obronnych chroniących kraj przed licznymi zagrożeniami zewnętrznymi.

Wstęp do wydania drugiego / 7
Wstęp do wydania pierwszego / 19

Rozdział I. Przemiany fortyfikacji stałych w okresie nowożytnym.
Twierdza nowożytna
1. Zmiany w zakresie sztuki fortyfikacyjnej w następstwie wprowadzenia i udoskonalenia broni palnej / 35
2. Przestrzenne i społeczno-ekonomiczne następstwa przemian w sztuce fortyfikacyjnej / 53
3. Polityczno-ustrojowe i prawne uwarunkowania przemian w sztuce fortyfikacyjnej / 64
4. Definicja twierdzy nowożytnej / 84

Rozdział II. Nowożytne twierdze w Rzeczypospolitej
1. Uwarunkowania powstawania nowożytnych fortyfikacji na terenie Rzeczypospolitej / 107
2. „Zamki” i „fortece” – kwestie terminologiczne / 113
3. Nowożytna twierdza w Rzeczypospolitej / 117
4. System czy systemy twierdz? / 128
5. Systemy twierdz w Rzeczypospolitej / 137
a. Rozważania teoretyczne / 137
b. „Systemy cząstkowe” / 144
c. System państwowy / 174

Rozdział III. Inicjatorzy i decydenci
1. Inicjatywy i decyzje / 205
a. „Twierdze państwowe” / 207
b. Miasta królewskie / 219
c. Miasta pruskie / 239
d. Twierdze magnackie / 254
e. „Twierdze kościelne” / 260
2. Wnioski / 263
a. Struktura inicjatorów i decydentów / 264
b. Charakterystyka inicjatyw magnackich / 270
c. Charakterystyka inicjatyw państwowych / 275

Rozdział IV. Inwestor, projektant, projekt. Proces przetwarzania decyzji o budowie fortyfikacji
1. Inwestor / 285
a. Uwagi wstępne / 285
b. Inwestor w twierdzach państwowych / 289
c. Gdańsk i miasta pruskie / 316
d. Twierdze magnackie / 328
e. Wnioski / 345
2. Projektant, projekt / 348

Rozdział V. Twierdze w gospodarczej i społecznej rzeczywistości siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej
1. Ekonomiczne aspekty budowy fortyfikacji / 382
2. Społeczne konteksty budowy fortyfikacji / 401
3. Twierdza i jej załoga / 424

Zakończenie / 445
Ilustracje / 457
Bibliografia / 513
Summary / 547
Zusammenfassung / 555
Indeks osób / 563
Indeks nazw geograficznych / 577

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum