Stanisław Suwiński, Zbigniew Wanat (red.)

Żyć łaską chrztu świętego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3968-3
Publication year:
2017
Pages number:
142
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Stanisław Suwiński, Zbigniew Wanat (red.)

Żyć łaską chrztu świętego

Kategoria produktu:

Rok 2016 w Kościele polskim był czasem uroczystych obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski. Stały się one okazją, by ponownie przemyśleć i ukazać sakrament chrztu świętego jako początek i fundament życia chrześcijańskiego. Ukazaniu wielkości i bogactwa tego sakramentalnego daru służyły celebracje liturgiczne, katechezy, wykłady i konferencje, a także publikacje naukowe. Pozwoliły one wielu wiernym lepiej uświadomić sobie niezwykłość daru i z radością odnowić przyrzeczenia chrzcielne. Jedną z takich publikacji był zbiór artykułów pt. Odkrywać dar chrztu świętego, który został wydany przez Wydawnictwo Naukowe UMK. Refleksja zaproponowana w niniejszej publikacji zaprasza, by zrobić kolejny krok – świadomie i odważnie żyć łaskami otrzymanymi na chrzcie świętym. Zgodnie z dawną zasadą agere sequitur esse, sposób postępowania człowieka ochrzczonego (agere), jest konsekwencją stworzenia go na nowo (por. Ef 2,3–5; Ga 6,15), odnowienia poprzez chrzest jego bytu (chrześcijańskie esse). Inaczej mówiąc, moralność chrześcijańska jest nade wszystko moralnością łaski, która pozwala wypełnić życiowe obowiązki zgodnie z powołaniem otrzymanym od Boga (Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 10).

Ks. Stanisław Suwiński, ks. Zbigniew Wanat
CHRZEST ŚWIĘTY – ŹRÓDŁO ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO / 7

Paweł Szumski
NAMASZCZENIE CHRZCIELNE ZNAKIEM UDZIAŁU W PROROCKIEJ, KRÓLEWSKIEJ I KAPŁAŃSKIEJ MISJI CHRYSTUSA / 11

Agnieszka Laddach
CHRZEST I JEGO WPŁYW NA ŻYCIE CZŁOWIEKA W ŚWIETLE MYŚLI KS. PROF. DRA HAB. JANUSZA ST. PASIERBA / 29

Natalie Grochowska
DZIECKO JAKO PODMIOT CHRZTU. UJĘCIE PRAWNO-HISTORYCZNE / 47

Ks. Michał Kossowski
DROGA NEOKATECHUMENALNA JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW REALIZACJI KATECHUMENATU POCHRZCIELNEGO / 61

Ks. Maciej Olczyk
WOLONTARIAT SPOSOBEM MANIFESTACJI „ŻYCIA W CHRYSTUSIE” OTRZYMANEGO W CHRZCIE ŚWIĘTYM / 69

Ks. Jan Kalniuk MS
CHRZEST FUNDAMENTEM ŻYCIA KONSEKROWANEGO / 89

Ks. Stanisław Urbański
CHRZEST ŚWIĘTY FUNDAMENTEM ŻYCIA MISTYCZNEGO / 109

Magdalena A. Lisecka
SAKRAMENT CHRZTU A INKULTURACJA CHRZEŚCIJAŃSTWA WŚRÓD LUDU CHEWA NA TERYTORIUM MALAWI / 125

NOTY O AUTORACH / 137

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum