Sławomir Sojak (red.)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968–2018: wizerunek naukowy i dydaktyczny

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4035-1
Publication year:
2018
Pages number:
630
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka

Sławomir Sojak (red.)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968–2018: wizerunek naukowy i dydaktyczny

Kategoria produktu:

Zamiast wstępu – misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Jerzy Boehlke) / 11

1. Struktura organizacyjna i pracownicy (Sławomir Sojak) / 13
1.1. Ekonomia bez Ekonomii (1945–1968) / 13
1.2. Instytut Ekonomiczny (1968–1976) / 14
1.3. Wydział Nauk Ekonomicznych (1976–1993) / 17
1.4. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (1993–2018) / 21
1.5. Władze i administracja / 24
1.6. Pracownicy Wydziału / 28

2. Uprawnienia naukowe i akredytacje (Sławomir Sojak) / 29
2.1. Pierwsze przewody doktorskie i habilitacje / 29
2.2. Godność doktora honoris causa / 31
2.3. The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) / 32

3. Oferta dydaktyczna – kierunki i programy kształcenia (Sławomir Sojak) / 35
3.1. Lata 1968 i 2018 / 37
3.2. Certyfikaty jakości kształcenia / 43
3.3. Absolwenci 44

4. Studia podyplomowe (Sławomir Sojak) / 49
4.1. Studia podyplomowe zawieszone / 51
4.2. Aktualna oferta studiów podyplomowych / 53
4.2.1. Studia doktoranckie (Magdalena Osińska) / 54
4.2.2. Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych (Maria Jankowska) / 57
4.2.3. Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu (Ryszard Lorenczewski) / 58
4.2.4. Studia podyplomowe w zakresie controllingu „Business Controlling” (Marlena Ciechan-Kujawa) / 59
4.2.5. Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości (Sławomir Sojak) / 61
4.2.6. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration” (Robert Karaszewski) / 62
4.2.7. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością „Menedżer Jakości” (Rafał Haffer) / 64
4.2.8. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska Akademia Menedżera Służby Zdrowia” (Hanna Karaszewska) / 66
4.2.9. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (Zenon Wiśniewski) / 68

5. Biblioteka i periodyki naukowe / 69
5.1. Biblioteka wydziałowa (Tomasz Rybiński) / 69
5.2. Czasopisma naukowe (Sławomir Sojak) / 73
5.2.1. Acta Universtitatis Nicolai Copernici. Ekonomia / 75
5.2.2. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie / 76
5.2.3. Catallaxy / 77
5.2.4. Copernican Journal of Finance & Accounting / 78
5.2.5. Dynamic Econometric Models / 79
5.2.6. Ekonomia i Prawo. Economics and Law / 80
5.2.7. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy / 81
5.2.8. Journal of Corporate Responsibility and Leadership / 82
5.2.9. Journal of Positive Management / 83
5.2.10. Oeconomia Copernicana / 84
5.2.11. Quality in Sport / 85

6. Międzynarodowa współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna (Aldona Glińska-Neweś) / 87
6.1. Międzynarodowe projekty badawcze / 87
6.2. Publikacje naukowe / 89
6.3. Konferencje i sympozja / 91
6.4. Programy edukacyjne / 93

7. Katedry (Sławomir Sojak) / 97
7.1. Katedra Doskonałości Biznesowej (Robert Karaszewski) / 99
7.1.1. Początki – organizacja i pracownicy / 99
7.1.2. Oferta dydaktyczna / 102
7.1.3. Działalność naukowo-badawcza / 103
7.1.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi / 110
7.1.5. Współpraca z praktyką / 110
7.1.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 110
7.1.7. Zakończenie / 111
7.2. Katedra Ekonometrii i Statystyki (Jerzy W. Wiśniewski) / 111
7.2.1. Początki – organizacja i pracownicy / 111
7.2.2. Oferta dydaktyczna / 116
7.2.3. Działalność naukowo-badawcza / 117
7.2.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi / 128
7.2.5. Współpraca z praktyką / 130
7.2.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 131
7.2.7. Zakończenie / 132
7.3. Katedra Ekonomii (Jerzy Boehlke) / 133
7.3.1. Początki – struktura organizacyjna i pracownicy / 133
7.3.2. Oferta dydaktyczna / 137
7.3.3. Działalność naukowo-badawcza / 137
7.3.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi / 140
7.3.5. Współpraca z praktyką / 140
7.3.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 141
7.3.7. Zakończenie / 141
7.4. Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy (Zenon Wiśniewski) / 144
7.4.1. Początki – organizacja i pracownicy / 144
7.4.2. Oferta dydaktyczna / 145
7.4.3. Działalność naukowo-badawcza / 146
7.4.3. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi / 153
7.4.4. Współpraca z praktyką / 154
7.4.5. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 154
7.4.6. Zakończenie / 155
7.5. Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych / 155
7.5.1. Początki – struktura organizacyjna i pracownicy / 155
7.5.2. Oferta dydaktyczna / 159
7.5.3. Działalność naukowo-badawcza / 159
7.5.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi / 162
7.5.5. Współpraca z praktyką / 163
7.5.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 165
7.5.7. Zakończenie / 165
7.6. Katedra Inwestycji i Nieruchomości (Włodzimierz Karaszewski) / 167
7.6.1. Początki – struktura organizacyjna i pracownicy / 167
7.6.2. Oferta dydaktyczna / 170
7.6.3. Działalność naukowo-badawcza / 171
7.6.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi / 175
7.6.5. Współpraca z praktyką / 176
7.6.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 178
7.6.7. Zakończenie / 179
7.7. Katedra Logistyki (Rafał Haffer) / 182
7.7.1. Początki – organizacja i pracownicy / 182
7.7.2. Oferta dydaktyczna / 184
7.7.3. Działalność naukowo-badawcza / 184
7.7.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi / 188
7.7.5. Współpraca z praktyką / 189
7.7.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 190
7.7.7. Zakończenie / 190
7.8. Katedra Rachunkowości (Sławomir Sojak) / 190
7.8.1. Początki – struktura organizacyjna i pracownicy / 190
7.8.2. Oferta dydaktyczna / 194
7.8.3. Działalność naukowo-badawcza / 194
7.8.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi / 198
7.8.5. Współpraca z praktyką / 199
7.8.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 201
7.8.7. Zakończenie / 201
7.9. Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu (Aldona Glińska-Neweś) / 206
7.9.1. Początki – struktura organizacyjna i pracownicy / 206
7.9.2. Oferta dydaktyczna / 211
7.9.3. Działalność naukowo-badawcza / 212
7.9.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi / 216
7.9.5. Współpraca z praktyką / 218
7.9.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 220
7.9.7. Zakończenie / 221
7.10. Katedra Zarządzania Finansami (Leszek Dziawgo) / 221
7.10.1. Początki – organizacja i pracownicy / 221
7.10.2. Oferta dydaktyczna / 223
7.10.3. Działalność naukowo-badawcza / 223
7.10.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi / 228
7.10.5. Współpraca z praktyką / 230
7.10.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 231
7.10.7. Zakończenie / 231
7.11. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem (Maciej Zastempowski) / 237
7.11.1. Początki – struktura organizacyjna i pracownicy / 237
7.11.2. Oferta dydaktyczna / 239
7.11.3. Działalność naukowo-badawcza / 241
7.11.4. Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi / 245
7.11.5. Współpraca z praktyką / 247
7.11.6. Współpraca ze studentami i uczniami szkół średnich / 249
7.11.7. Zakończenie / 249

8. Kadra naukowo-dydaktyczna / 253
8.1. Pracownicy aktualnie zatrudnieni (Sławomir Sojak) / 253
8.2. Biogramy byłych pracowników (Jolanta Jędrzejewska, Sławomir Sojak) / 500

9. Studencki ruch naukowy / 531
9.1. Klub Controllera (Piotr Kozak) / 536
9.2. Koło Naukowe Forum e-Biznesu (Michał Polasik) / 537
9.3. Koło Naukowe Komunikacji i Psychologii w Biznesie (Tomasz Kruszewski) / 541
9.4. Koło Naukowe Logistyki Logitor (Michał Oleszczak) / 542
9.5. Koło Naukowe Metod Ilościowych (Joanna Górka) / 544
9.6. Koło Naukowe Optymalizacji Decyzji i Systemów ERP (Sylwester Bejger) / 545
9.7. Koło Naukowe Praktycznych Umiejętności Biznesowych (Michał Pietrzak) / 547
9.8. Koło Naukowe Rachunkowości (Urszula Wolszon) / 548
9.9. Koło Naukowe Ubezpieczeń i Doradztwa Finansowego (Damian Walczak) / 552
9.10. Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „HRM” (Monika Maksim) / 554
9.11. Koło Uczelniane Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Michał Moszyński) / 557
9.12. Studenckie Koło Giełdowe (Piotr Fiszeder, Leszek Dziawgo) / 560
9.13. Studenckie Koło Marketingu (Iwona Escher) / 563
9.14. Studenckie Koło Naukowe Bankowości (Michał Buszko) / 567
9.15. Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości (Małgorzata Jaworek) / 569

10. Społeczna odpowiedzialność Wydziału / 573
10.1. Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Barbara Jóźwik) / 573
10.2. Fundacja Institute of Effective Asset Management (IEAM) (Barbara Jóźwik) / 579
10.3. Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Damian Walczak) / 581
10.4. Uniwersyteckie Koncerty Charytatywne (Włodzimierz Karaszewski) / 582
10.5. Charytatywna rywalizacja studentów (Michał Pietrzak) / 584

11. Konkursy dla uczniów szkół średnich / 587
11.1. Konkurs Wiedzy Ekonomiczno-Prawnej (Zdzisław Markuszewski) / 587
11.2. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego (Maria Kola-Bezka) / 588
11.3. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych (Piotr Kozak) / 590

Kalendarium wydarzeń 1968–2018 (Sławomir Sojak) / 593
Literatura / 605
Indeks osobowy / 607
Indeks jednostek naukowych Wydziału / 627

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum