• Home
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia. Teoria i praktyka

Monika Maksim, Zenon Wiśniewski, Monika Wojdyło

Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia. Teoria i praktyka

ISBN:
978-83-231-4090-0
Publication year:
2018
Pages number:
208
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wprowadzenie / 9

Część I. Nowa koncepcja aktywizacji zawodowej starszych bezrobotnych w praktyce niemieckiej

Rozdział 1. Specyficzne cechy indywidualnego podejścia do aktywizacji zawodowej starszych bezrobotnych / 19
1.1. Istota indywidualnego podejścia / 19
1.2. Wykorzystanie indywidualnego podejścia przez publiczne służby zatrudnienia w Polsce / 23

Rozdział 2. Doświadczenia niemieckie – program Perspektywa 50 plus /27
2.1. Osoby starsze na rynku pracy / 27
2.2. Reformy Hartza / 30
2.3. Program Perspektywa 50 plus i jego efekty / 36
2.4. Wnioski / 41

Część II. Elementy innowacyjnej strategii aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+

Rozdział 3. Kompleksowa i pogłębiona diagnoza potencjału bezrobotnego / 47
3.1. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe / 47
3.2. Kompetencje osobiste i społeczne / 54
3.3. Potencjał intelektualny i zdrowotny, zainteresowania zawodowe / 75
3.4. Motywacja i wartości życiowe / 87
3.5. Warunki ramowe / 94
3.6. Podsumowanie procesu diagnozy / 102

Rozdział 4. Kontekst zatrudnieniowy i cel integracyjny / 107
4.1. Źródła informacji o rynku pracy / 107
4.2. Ustalenie celu integracyjnego / 113

Rozdział 5. Innowacyjne formy wsparcia / 119
5.1. Wprowadzenie / 119
5.2. Zajęcia edukacyjne i rozwojowe / 120
5.3. Profilaktyka zdrowotna / 130
5.4. Praca nad wizerunkiem / 131
5.5. Wsparcie mobilności przestrzennej / 132
5.6. Zachęty finansowe / 133

Rozdział 6. Indywidualna strategia aktywizacji / 139
6.1. Działania i ścieżka prowadząca do osiągnięcia celu / 139
6.2. Karta indywidualnej strategii aktywizacji / 141

Część III. Testowanie innowacyjnej strategii aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+ na lokalnych rynkach pracy

Rozdział 7. Charakterystyka uczestników i form wsparcia / 151
7.1. Dobór lokalnych rynków pracy / 151
7.2. Uczestnicy projektu / 155
7.3. Formy wsparcia / 158

Rozdział 8. Studia przypadków / 163
8.1. Powiat włocławski / 163
8.2. Miasto Toruń / 169
8.3. Miasto Grudziądz / 174

Rozdział 9. Wnioski z testowania i rekomendacje / 181
9.1. Diagnoza potencjału bezrobotnych / 181
9.2. Środki standardowe / 185
9.3. Instrumenty innowacyjne / 190

Literatura / 195
Wykaz narzędzi / 203
Wykaz tabel / 205
Wykaz ramek / 207

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum