Monika Ryszewska

Polskie muzułmanki. W poszukiwaniu tożsamości

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4047-4
Publication year:
2018
Pages number:
328
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Monika Ryszewska

Polskie muzułmanki. W poszukiwaniu tożsamości

Kategoria produktu:

Niniejsza monografia jest prezentacją zainteresowań autorki z zakresu socjologii kultury i religii, a także nauk o islamie. Stanowi podsumowanie kilkuletnich badań empirycznych wzbogaconych obserwacjami z podróży i pobytów w krajach muzułmańskich i arabskich.

Autorka przedstawia wyniki badań prowadzonych na dwóch grupach polskich muzułmanek ˗ konwertytek na islam i Tatarek. W centrum jej zainteresowań jest tożsamość, którą analizowała między innymi przy wykorzystaniu konwersji religijnej oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Praca porusza kwestię muzułmanów w Polsce, ale nie brakuje w niej odwołań do badań i dyskusji z innych części naszego kontynentu. Z tego powodu publikacja może być potraktowana jako głos w dyskusji na temat obecności muzułmanów w Europie.

Wstęp / 7

Rozdział I: Wprowadzenie do badań / 12
Wprowadzenie / 12
1.1. Geneza badań / 12
1.2. Cel badań i pytania badawcze / 14
1.3. Metoda i techniki badań / 15
1.3.1. O wyborze metody jakościowej / 15
1.3.2. Badanie biografii / 16
1.3.3. Obserwacja uczestnicząca / 18
1.3.4. Wywiady eksperckie / 20
1.4. Dobór i wielkość próby / 22
1.5. Przygotowanie, realizacja badań i analiza zebranych danych / 24
1.5.1. Przygotowanie badań / 24
1.5.2. Realizacja badań / 25
1.5.3. Uporządkowanie i analiza zebranych danych / 26

Rozdział II: Tożsamość i religia / 28
Wprowadzenie / 28
2.1. Tożsamość / 29
2.1.1. „Kariera” tożsamości / 29
2.1.2. Tożsamość w socjologii i psychologii społecznej / 31
2.1.3. Wymiary tożsamości w socjologii / 36
2.1.4. Hierarchia tożsamości / 39
2.1.5. Tożsamość na pograniczu / 45
2.1.6. Tożsamość jako projekt / 47
2.2. Religia / 52
2.2.1. Czym jest religia? / 52
2.2.2. Symbol i rytuał / 55
2.2.3. Religijność / 60
2.3. Konwersja religijna, czyli o połączeniu tożsamości i religii / 62
2.3.1. Konwersja – ustalenia terminologiczne / 63
2.3.2. Przegląd koncepcji z zakresu socjologii konwersji / 63
2.3.3. Konwersja jako reorganizacja tożsamości / 68
Podsumowanie / 76

Rozdział III: Islam w Polsce / 79
Wprowadzenie / 79
3.1. Islam w Polsce w liczbach / 80
3.2. Tatarzy – „zasiedziali” muzułmanie / 81
3.2.1. Cechy islamu tatarskiego / 85
3.2.2. Współistnienie kultury chrześcijańskiej i tatarskiej / 88
3.2.3. Tożsamość Tatarów polskich / 90
3.2.4. Tatarzy jako mniejszość etniczno-religijna / 92
3.3. „Nowi” imigranci w Polsce / 94
3.3.1. Rozwój organizacji muzułmańskich / 94
3.3.2. Współpraca czy konkurencja? / 98
3.4. Media i islam: „Tak dla Tatarów, nie dla Ligi!” / 99
3.5. Islam i społeczeństwo polskie / 103
3.6. Stosunek państwa do organizacji muzułmańskich. Równi i równiejsi? / 106
3.7. Konwertyci na islam w Polsce / 108
3.7.1. Konwersja w liczbach / 108
3.7.2. Historia konwersji na islam / 110
3.7.3. Zmiany religijności w Polsce po 1989 roku / 117
Podsumowanie / 122

Rozdział IV: Przed konwersją / 125
Wprowadzenie / 125
4.1. Odejście z Kościoła katolickiego / 125
4.2. Zainteresowanie islamem / 132
4.2.1. Lektura publikacji poświęconych islamowi / 134
4.2.2. Kontakt z muzułmanami / 138
4.2.3. Rola Internetu w procesie konwersji / 142
4.3. Ścieżki konwersji na islam / 146
4.3.1. Od islamofoba do niqabu / 147
4.3.2. Z imprezy do meczetu / 152
4.4. Wydarzenia i „pęknięcia” w biografii / 159
4.4.1. Niezdrowy styl życia / 159
4.4.2. Od zawodu miłosnego do zakochania / 162
4.4.3. W poszukiwaniu wspolnoty / 177
4.4.4. Poszukiwanie Boga / 182
Podsumowanie / 185

Rozdział V: Po konwersji / 191
Wprowadzenie / 191
5.1. Konwersja na islam jako rytuał przejścia / 192
5.2. Symboliczny wymiar konwersji na islam / 201
5.2.1. Komunikacja werbalna / 202
5.2.2. Komunikacja niewerbalna / 206
5.2.2.1. Kontakt dotykowy i mowa ciała / 207
5.2.2.2. Zachowania przestrzenne / 209
5.2.2.3. Ubior i powierzchowność / 211
5.3. Reakcje otoczenia na konwersję na islam / 220
5.4. Plany na przyszłość – emigracja czy integracja? / 224
Podsumowanie / 236

Rozdział VI: Tatarski islam / 243
Wprowadzenie / 243
6.1. Konwersja na islam z katolicyzmu / 244
6.1.1. Rytuał przejścia / 249
6.1.2. Symboliczny wymiar konwersji na islam / 250
6.1.3. Reakcja otoczenia na konwersję na islam / 252
6.1.4. O byciu (tatarską) muzułmanką w Polsce / 254
6.2. Konwersja z islamu tatarskiego na arabski / 257
6.2.1. Wychowanie i działalność w społeczności tatarskiej / 258
6.2.2. Islamizacja tożsamości tatarskiej / 259
6.2.3. Arabizacja tożsamości tatarskiej / 262
6.2.4. Reakcja otoczenia / 265
6.2.5. O problemach z Polską i polskością / 269
6.2.6. Konwersja wtórna na islam / 271
6.3. Rekonstrukcja islamu tatarskiego / 273
6.3.1. Hanna / 273
6.3.2. Joanna / 278
6.3.3. Kamila / 282
6.3.4. Elwira / 284
Podsumowanie / 288

Zakończenie / 293
Aneksy / 301
Aneks 1. Lista ekspertów / 301
Aneks 2. Dyspozycje do wywiadów z ekspertami / 301
Aneks 3. Muzułmańskie związki wyznaniowe w Polsce / 303
Aneks 4. Wybrane stowarzyszenia i fundacje muzułmańskie w Polsce / 304
Aneks 5. Dyspozycje do wywiadu z respondentkami / 305
Aneks 6. Charakterystyka respondentek / 308
Bibliografia / 310

  • Magdalena Malinowska

    Od ataków na World Trade Center w 2001 roku muzułmanie zaczęli być postrzegani już nie jako wyznawcy najmłodszej religii monoteistycznej, lecz jako wrogowie publiczni, ekstremiści, terroryści, zagrażający zachodnim wartościom. Strach przed islamem rozlał się po całym świecie, wywołując nierzadko nastroje islamofobiczne. Na naszym kontynencie nasiliły się one po tzw. kryzysie uchodźczym, kiedy to fale uciekających przed wojną i śmiercią Syryjczyków zaczęły szukać schronienia w europejskich krajach. W Polsce moment ten zbiegł się nieszczęśliwie z kampanią do wyborów parlamentarnych, w której populistyczne partie posłużyły się szerzeniem strachu przed obcym w celu zdobycia punktów wyborczych, a wielu Polaków dało się uwieść dyskursowi pełnemu nienawiści, co przełożyło się na agresywne, rasistowskie zachowania względem obcokrajowców o nieco ciemniejszym kolorze skóry, niekoniecznie mających cokolwiek z islamem wspólnego. Jak to więc jest z tymi muzułmanami w naszym kraju? Pytanie to zadała sobie Monika Ryszewska, socjolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez kilka lat prowadziła ona badania nad tożsamością u polskich muzułmanek, a ich wyniki opublikowała w wydawnictwie uniwersyteckim swojej macierzystej uczelni pod tytułem „Polskie muzułmanki. W poszukiwaniu tożsamości”. Książka ta jest niewątpliwie pracą naukową, nie zaś popularyzatorską, jednak przejrzysty i łatwy w odbiorze język sprawia, że mogą po nią sięgnąć nie tylko specjaliści czy naukowcy, ale wszystkie osoby zainteresowane tematem. Praca dostarcza wielu cennych informacji na temat miejsca islamu we współczesnym społeczeństwie polskim, a dotyczy w szczególności dwóch grup polskich muzułmanek: konwertytek i Tatarek. Fragment recenzji: http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=368&artykul=7258&kat=15

Write review

Write your own review

Captcha
  • Monika Ryszewska

    Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii.Absolwentka dwuletniego Kursu Języka i Kultury Arabskiej. Badaczka i stypendystka polskich (UMK, NCN) i zagranicznych (Erasmus, VolkswagenStiftung, DAAD, KAAD) organizacji. Edukację akademicką odebrała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Georga Augusta w Getyndze.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum