• Home
  • Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu. Tom 1: Chełmno

Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, Piotr Oliński

Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu. Tom 1: Chełmno

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4120-4
Publication year:
2019
Pages number:
296
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
210 x 297 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

110,00 zł

twarda z obwolutą

Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, Piotr Oliński

Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu. Tom 1: Chełmno

Wprowadzenie / 9
Introduction / 11

ESEJE [13]
I. Klasztory ziemi chełmińskiej wobec władzy i społeczeństwa / 15
1. Franciszkanie i dominikanie / 15
2. Cysterki-benedyktynki / 20
II. Klasztory cysterek-benedyktynek: duchowość i sztuka / 24
III. Konwenty mendykantów na ziemi chełmińskiej – sztuka i kultura umysłowa w średniowieczu / 33
1. Architektura mendykantów na ziemi chełmińskiej / 36
2. Ecclesia interior. Sztuka w służbie pobożności braci / 38
3. Obrazy w przestrzeni ecclesia exterior / 45

ILUSTRACJE / ILLUSTRATIONS [55]
ES SAYS [103]
I. Friaries and nunneries in the Chełmno Land towards the authority and society / 105
1. Franciscan and Dominican Friars / 105
2. Cistercian-Benedictine Nuns / 111
II. Convents of Cistercian-Benedictine Nuns: spirituality and art / 114
III. Mendicant convents in Chełmno Land – art and intellectual culture in Middle Ages / 123
1. The architecture of mendicant orders in Chełmno Land / 126
2. Ecclesia interior. Art in the service of friars’ religiosity / 128
3. Images in the space of ecclesiae exterioris / 135

KATALOG [145]
Struktura katalogu / 147

I. Cysterki-benedyktynki [149]
Dzieje [149]
1. Nazwa, położenie i przynależność zakonna / 149
2. Historia klasztoru / 149
3. Mniszki i prepozyci / 150
4. Podstawy prawne / 150
5. Relacje prawne ze zwierzchnikiem terytorialnym / 151
6. Podstawy ekonomiczne / 151
7. Życie religijne i oddziaływanie religijne / 151
8. Zabytki pisane / 152
Założenie klasztorne [154]
1. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, przełom 2./3. ćwierci XIV wieku 154
2. Klasztor pocysterski, obecnie Sióstr Miłosierdzia pw. św. Wincentego a Paulo – ostatnia
ćwierć XIII – 2. ćwierć XIV wieku /161
Wystrój i wyposażenie kościoła [165]
1. Relikty gotyckiej posadzki – XIV wiek (?) / 165
2. Zworniki sklepienne – około 1360 roku / 167
3. Malowidła ścienne: Pieśń nad Pieśniami i sceny pasyjne – 3. ćwierć XIV i początek
XV wieku / 173
4. Płyta nagrobna Arnolda Lischorena, Wernica i Konrada – po 1275 roku / 177
5. Głowa św. Jana na misie – przełom XIV/XV wieku / 181
6. Pieta – około 1400 roku / 185

II. Dominikanie [187]
Dzieje [187]
1. Nazwa, położenie i przynależność zakonna / 187
2. Historia klasztoru / 187
3. Zakonnicy / 188
4. Podstawy prawne / 190
5. Relacje prawne ze zwierzchnikiem terytorialnym / 190
6. Podstawy ekonomiczne / 190
7. Życie religijne i oddziaływanie religijne / 191
8. Zabytki pisane / 191
Założenie klasztorne [193]
1. Kościoł pw. św. Piotra i Pawła – XIV wiek / 193
2. Klasztor – XIII–XIV wiek / 203
3. Cmentarz przyklasztorny / 203
Wystrój i wyposażenie kościoła [207]
1. Malowidło ścienne: Rzeź niewiniątek – około 1400 roku / 207
2. Malowidło ścienne: Ukrzyżowanie – około 1400 roku / 210
3. Malowidło ścienne: dwaj święci (apostołowie?) – około 1400 roku / 215
4. Malowidło ścienne: święty dominikański – koniec XIV wieku / 219
5. Malowidło ścienne: niezidentyfikowany święty – 2. połowa XIV wieku (?) / 222
6. Płyta nagrobna Jana z Diez – 1360 rok / 225

III. Franciszkanie [229]
Dzieje [229]
1. Nazwa, położenie i przynależność zakonna / 229
2. Historia klasztoru / 229
3. Zakonnicy / 230
4. Podstawy prawne / 231
5. Relacje prawne ze zwierzchnikiem terytorialnym / 231
6. Podstawy ekonomiczne / 232
7. Życie religijne i oddziaływanie religijne / 232
8. Zabytki pisane / 232
Założenie klasztorne [234]
1. Kościół pw. św. Jakuba i św. Mikołaja – XIII–XIV wiek / 234
2. Klasztor – XIII–XIV wiek / 242
Wystrój i wyposażenie kościoła [245]
1. Zworniki sklepienne: Chrystus i symbole czterech ewangelistow – około 1330 roku 245
2. Malowidła ścienne: Madonna z Dzieciątkiem, Chrystus Zmartwychwstały, Ukrzyżowanie,
Mąż Boleści, święci – 4. ćwierć XIV wieku / 250
3. Malowidło ścienne: święte (?) – 4. ćwierć XIV wieku / 259
4. Malowidło ścienne: Ukrzyżowanie – około 1400 roku / 262
5. Krucyfiks z ruchomymi ramionami – połowa XIV wieku / 265
Bibliografia / 270
Indeks osobowy / 289
Indeks topograficzny / 293

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum