Joanna Książek

Stamtąd – tu. Obrazy tożsamości kazachstańskich Polaków w kontekście repatriacji

Wysyłamy w ciągu 10 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4141-9
Publication year:
2019
Pages number:
222
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Joanna Książek

Stamtąd – tu. Obrazy tożsamości kazachstańskich Polaków w kontekście repatriacji

Kategoria produktu:

Osoby polskiego pochodzenia z Kazachstanu – wskutek procesów wywołanych zmianami ustrojowymi w Europie Środkowo-Wschodniej i byłym Związku Radzieckim – stanęły w obliczu konieczności rekonstrukcji własnej tożsamości społeczno-kulturowej. Autorka książki, posługując się narzędziami badawczymi antropologii kulturowej, podejmuje próbę zobrazowania wyników tych rekonstrukcji, głównie w oparciu o rozmowy z polskimi repatriantami z Kazachstanu. Ukazujące się w ten sposób obrazy można opisać i zrozumieć, spoglądając jedynie przez pryzmat zmieniających się historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych „krajobrazów”, które współkształtowały poczucie etnicznej i narodowej przynależności tych osób. To właśnie repatriacja, jako ich ostatnia migracja, determinuje konstrukcję książki, tworząc oś podziału na życie „tam” i „tu” oraz jednocześnie symboliczną granicę. Jej przekroczenie stanowi, większe niżby się wydawało, wyzwanie dla autoidentyfikacji repatriantów.

W książce wiele miejsca poświęcono krytycznej analizie postaw społeczeństwa przyjmującego wobec przybyszy, poszukując jednocześnie przyczyn rozbieżności w dyskursie oficjalnym oraz społecznym dotyczącym tej grupy. Charakter społeczności repatriantów, postrzeganej (także przez własnych reprezentantów) jako „swoi” i „obcy” jednocześnie, skutkuje wieloma konsekwencjami w procesie adaptacji w Polsce. Odnosząc się do tej specyfiki, autorka wskazuje m.in. na zawodność dostępnych narzędzi teoretycznych wykorzystywanych w badaniu tej grupy, chwilami podając także w wątpliwość utrwalone schematy dominujące w postrzeganiu egzystencji repatriantów w Polsce.

Wprowadzenie / 7

CZĘŚĆ PIERWSZA – TAM
Ukraina / 23
Deportacja / 33
Obywatele ZSRR / 41
Nowy Kazachstan / 47
Przebudzenie etniczne / 47
Populacja, demografia i przekaz pokoleniowy / 51
Sytuacja ekonomiczna i wykształcenie / 54

Wyznaczniki identyfikacji narodowej i etnicznej / 57
Język / 57
Religia / 62
Samoidentyfikacja a wewnętrzne i zewnętrzne kryteria przynależności narodowej w świetle badań / 66
Więzi terytorialne / 70

CZĘŚĆ DRUGA – TU
Formalności i potrzeby bytowe / 81
Adaptacja kulturowo-społeczna / 85
Różnice kulturowe / 85
Więzi rodzinne / 87
Relacje społeczne / 93
„Chłop zza Buga” / 94
…i miejscowi Polacy / 100
Język w kontekście adaptacji / 102
My i Oni / 112
Stosunek do repatriantów w świetle sondaży / 126
Adaptacja – podsumowanie / 131

Tożsamość społeczno-kulturowa repatriantów / 139
Spuścizna kazachstańska / 139
Znaczenie identyfikacji narodowej / 139
Konwersja / 141
Przebudzenie / 144
Więzi terytorialne / 146
Identyfikacja narodowa / 156
Pochodzenie / 156
Kultura… / 158
…i mentalność / 162
Zmiana imienia i nazwiska / 165
Miejsce identyfikacji narodowej w strukturze tożsamości / 168

Refleksje końcowe / 175
Swoi i obcy po repatriacji / 175
Skutki odrzucenia / 179
Zmiana kryteriów samooceny / 181
„Żelazny Polak”, czyli konflikt wartości / 186
Presja zewnętrzna i wewnętrzna / 189
„Albo – albo?” / 194
Wolny wybór / 197
Zakończenie / 203
Bibliografia / 207

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum