Irena Matczyńska

Język rosyjski dla Polaków. Część 1

ISBN:
978-83-231-4075-7
Publication year:
2019
Pages number:
272
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Irena Matczyńska

Język rosyjski dla Polaków. Część 1

Kategoria produktu:

Podręcznik Język rosyjski dla Polaków jest przeznaczony zarówno dla osób dorosłych, rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw, jak i powracających do niej (tzw. False beginner). Stanowi integralną część zestawu materiałów do nauki języka. Może być wykorzystany w czasie zajęć z nauczycielem, a także podczas samodzielnej nauki. Jest przewidziany na 220–260 godzin zajęć lekcyjnych. Zakładanym, docelowym poziomem znajomości języka (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) jest poziom A2+.

Celem kursu jest:
1. zapoznanie się z systemem języka rosyjskiego;
2. kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, rozumianych jako odbiór tekstów autentycznych, adaptowanych i opracowanych dla celów dydaktycznych oraz tworzenie poprawnych językowo wypowiedzi zarówno ustnych, jak i pisemnych;
3. zaznajomienie z elementami kultury rosyjskiej.

Podręcznik składa się z dwóch części opublikowanych jako odrębne książki. Część pierwsza zawiera: wprowadzenie do nauki języka rosyjskiego, lekcje 1–15 podstawowego kursu leksykalno-gramatycznego, zestaw ćwiczeń z intonacji, rozdział poświęcony slangowi młodzieżowemu. Część druga (lekcje 16–30) jest kontynuacją części pierwszej.

Wstęp / 7

Wykaz poszczególnych zagadnień / 11

Wprowadzenie do nauki języka rosyjskiego / 13

Lekcja 1 / 45

Lekcja 2 / 65

Lekcja 3 / 83

Lekcja 4 / 95

Lekcja 5 (powtórzenie) / 115

Lekcja 6 / 119

Lekcja 7 / 137

Lekcja 8 / 149

Lekcja 9 / 171

Lekcja 10 (powtórzenie) / 187

Lekcja 11 / 191

Lekcja 12 / 201

Lekcja 13 / 219

Lekcja 14 / 231

Lekcja 15 (powtórzenie) / 243

Intonacja języka rosyjskiego. Ćwiczenia / 247

Slang młodzieżowy. Pojęcie i wybrane przykłady użycia / 253

Klucz do ćwiczeń / 257

Wykaz zalecanej literatury / 271

Spis literatury / 272

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Irena Matczyńska

    Pracuje w Katedrze Języków Słowiańskich w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego osób rozpoczynających naukę od podstaw i powracających do niej. Zajmuje się teorią i praktyką nauczania języka rosyjskiego, doskonaleniem organizacji procesu dydaktycznego i wprowadzaniem efektywnych metod nauczania opartych na nowoczesnych technologiach. Współautorka podręcznika do nauki języka rosyjskiego od podstaw (В.А. Демченко, И. Матчиньска, Т.В. Пахалкова-Соич, Русский язык, Харьков 2009.). Publikuje artykuły poświęcone dydaktyce języka rosyjskiego jako obcego. Urodziła się i kształciła w Leningradzie (obecnie Sankt-Petersburg, Rosja).

    Show author's publications

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum