SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologie obce / Filologia słowiańska

Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie

Rok wydania:2011 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:224 ISBN:978-83-231-2629-4
OPIS

Monografia jest jedną z niewielu tak obszernych prac poświęconych transformacji, która dokonuje się obecnie w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców pod wpływem języka polskiego. Autorka pokazała dzieje badanego ośrodka na tle innych ośrodków, powstała więc ciekawa charakterystyka staroobrzędowców jako grupy etniczno-religijnej w Polsce. Recenzowana monografia stanowi wynik wieloletnich niełatwych badań terenowych autorki w latach 1999-2009. Wielokrotne wyjazdy do Gabowych Grądów i nawiązanie kontaktów z rodzinami starowierców pozwoliły autorce na zebranie bardzo bogatego i różnorodnego pod względem tematycznym, ale także gramatycznym i fonetycznym, materiału. Autorka dobrze przemyślała opracowanie fonetyki gwarowej pod względem technicznym, przyjmując niekiedy, ze względu na liczne znaki diakrytyczne, uproszczony zapis fonetyczny leksemu. Pozwala on uzyskać większą przejrzystość pracy. Przy analizie zjawisk językowych leksem poparty jest jego ilustracją tekstową, która pokazuje nazwy w przypadkach zależnych i pozwala uściślić jej znaczenie. Praca pani Doroty Paśko jest obszernym i starannie opracowanym studium wpływów polskich na rosyjską gwarę staroobrzędowców w ostatnim dziesięcioleciu.

Z recenzji dr hab. Teresy Pluskoty, prof. UKW

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.