• Home
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Kapitał zagraniczny w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na obszarze Polski (od Królestwa Polskiego do końca II Rzeczypospolitej)

Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski

Kapitał zagraniczny w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na obszarze Polski (od Królestwa Polskiego do końca II Rzeczypospolitej)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4454-0
Publication year:
2020
Pages number:
220
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski

Kapitał zagraniczny w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na obszarze Polski (od Królestwa Polskiego do końca II Rzeczypospolitej)

Kategoria produktu:

Książka prezentuje udział kapitału zagranicznego w podmiotach gospodarczych na obszarze Królestwa Polskiego i Polski okresu międzywojennego, który posłużył do sformułowania ogólnych ocen dotyczących jego znaczenia dla ówczesnej gospodarki. Opracowanie tematu wymagało sięgnięcia do niemałej liczby publikacji, często już zapomnianych, głównie historyków opisujących gospodarkę końca I Rzeczypospolitej, okresu porozbiorowego, dwudziestolecia międzywojennego (II Rzeczypospolitej). Tytuł książki, zapowiadający prezentację kwestii kapitału zagranicznego na ziemiach polskich, a nie „w Polsce”, podyktowany był faktem, że Polska jako kraj zniknęła z mapy świata w mrocznym czasie porozbiorowym. Egzemplifikację inwestycji zagranicznych w tym okresie ograniczono do Królestwa Polskiego i jego obszaru wcześniej znajdującego się w granicach I Rzeczypospolitej, a dokładniej części noszącej nazwę Korony Królestwa Polskiego.

Przedstawione charakterystyki i oceny stanowiły podstawę sformułowania wniosku, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne były pożądane dla rozwoju gospodarki kraju, głównie z uwagi na potrzebę wypełniania deficytu kapitałów własnych.

Wstęp / 7

Rozdział 1. Zagadnienia teoretyczne dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 13
1.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – pojęcie, istota / 13
1.2. Stymulanty lokowania kapitału za granicą w formie inwestycji bezpośrednich / 16
1.3. Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju (regionu) „goszczącego” – wybrane zagadnienia / 26

Rozdział 2. Kapitał zagraniczny w podmiotach gospodarczych Królestwa Polskiego / 50
2.1. Uwagi metodyczne – trudności w pomiarze zjawiska / 50
2.2. Warunki rozwoju gospodarczego od drugiej połowy XVIII wieku do czasów Królestwa Polskiego / 53
2.3. Skala kapitał zagranicznego w podmiotach gospodarczych Królestwa Polskiego / 71
2.4. Struktura kapitału zagranicznego w podmiotach gospodarczych Królestwa Polskiego / 78
2.4.1. Przemysł hutniczy / 80
2.4.2. Przemysł metalowy / 84
2.4.3. Przemysł włókienniczy / 87
2.4.4. Przemysł chemiczny / 91
2.4.5. Przemysł mineralny / 107
2.4.6. Przemysł drzewny / 108
2.5. Motywy inwestowania i znaczenie kapitału zagranicznego dla gospodarki Królestwa Polskiego / 110

Rozdział 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w dwudziestoleciu międzywojennym / 115
3.1. Sytuacja geopolityczna Polski międzywojennej/ 115
3.2. Kapitały zagraniczne u progu okresu międzywojennego / 122
3.3. Kapitał zagraniczny w podmiotach gospodarczych / 127
3.3.1. Kwestie metodyczne / 127
3.3.2. Kapitał zagraniczny w krajowych spółkach akcyjnych – skala i struktura / 136
3.3.3. Spółki akcyjne zagraniczne – skala i struktura / 151
3.3.4. Kapitał zagraniczny w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością / 167
3.3.5. Kapitał zagraniczny w sektorze finansowym / 172
3.4. Znaczenie inwestycji zagranicznych w dwudziestoleciu międzywojennym / 185

Zakończenie / 198
Spis literatury / 202
Spis tabel / 216
Spis wykresów / 219
Spis map / 220

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum