• Home
  • Historia najnowsza
  • Dzieje Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939)

Anna Supruniuk, Józef Szudy (red.)

Dzieje Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Nr wydania:
pierwsze
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (Tom 1):
978-83-231-4477-9
ISBN (Tom 2):
978-83-231-4478-6

152,00 zł

Anna Supruniuk, Józef Szudy (red.)

Dzieje Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939)

Kategoria produktu:

Tom 1: Dzieje Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939), ss. 608.

W książce zespół dziewięciu autorów, historyków nauki, przedstawia dzieje Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego (USB). Uniwersytet w Wilnie – wskrzeszony dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego po 87 latach od chwili jego zamknięcia przez cara Mikołaja I po powstaniu listopadowym – oficjalnie został otwarty 11 października 1919 roku i stał się istotnym ośrodkiem życia intelektualnego na Północno-Wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej. W dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych kontynuował tradycje z czasów, gdy w XVIII wieku Marcin Poczobut prowadził pionierskie obserwacje Merkurego, zaś w pierwszych latach zaborów Jędrzej Śniadecki stworzył podstawy polskiej terminologii chemicznej. Korzenie aż pięciu Wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, to znaczy: 1) Wydziału Matematyki i Informatyki, 2)Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, 3) Chemii, 4) Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz 5) Nauk o Ziemi, tkwią w Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym USB. W ramach tego Wydziału od 1922 roku istniało Studium Rolnicze, które później przekształciło się w Wydział Rolniczy USB, do którego nawiązuje Instytut Medycyny Weterynaryjnej, od niedawna istniejący w strukturze UMK. Prezentowana książka zawiera pięć rozdziałów, z których pierwszy przedstawia okoliczności powstania Wydziału, jego strukturę i kadrę, następne cztery są zaś poświęcone historii i działalności katedr matematycznych, katedry astronomii i meteorologii oraz katedr fizycznych i chemicznych USB.

Tom 2: Dzieje Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939), ss. 498.

W tomie drugim książki znajdują się cztery rozdziały przedstawiające historię zakładów podejmujących badania i dydaktykę w zakresie nauk o Ziemi, botaniki, zoologii oraz anatomii porównawczej i biologii ogólnej. W poszczególnych rozdziałach obu tomów zostały przedstawione losy pracowników Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego zarówno w okresie 1919–1939, jak i w latach drugiej wojny światowej, a także w latach powojennych. Każdy z rozdziałów został dopełniony aneksami zawierającymi źródła, bibliografię i krótkie biogramy.

Tom 1: Dzieje Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939), ss. 608.

Przedmowa Rektora UMK / 9
Wstęp / 13
Wykaz skrótów / 17
Anna Supruniuk i Józef Szudy
Powstanie i rozwój Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego USB w Wilnie….. 21
Roman Duda
Matematyka na USB w Wilnie / 183
Andrzej Strobel
Astronomia i meteorologia na USB w Wilnie / 271
Józef Szudy
Fizyka na USB w Wilnie / 345
Halina Lichocka
Chemia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie / 501

Tom 2: Dzieje Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939), ss. 498.

Wykaz skrótów / 9
Zbigniew Wojcik
Nauki o Ziemi (geologia, geografia i dyscypliny pokrewne) na USB w Wilnie/ 13
Alicja Zemanek i Piotr Kohler
Botanika na USB w Wilnie / 121
Joanna Bylicka
Zoologia na USB w Wilnie / 291
Anna Supruniuk i Jozef Szudy
Anatomia porównawcza i biologia ogólna na USB w Wilnie / 385
Część A: Zakład Anatomii Porównawczej USB / 385
Część B: Zakład Biologii Ogólnej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym USB / 402
Ilustracje / 423
Indeks osób / 469

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum