Stanisław Burdziej, Bartosz Pilitowski, Maciej Serowaniec (red.)

Obywatele w służbie Temidy. Perspektywa prawno-socjologiczna

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4492-2
Publication year:
2020
Pages number:
198
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
DOI:

32,00 zł

miękka

Stanisław Burdziej, Bartosz Pilitowski, Maciej Serowaniec (red.)

Obywatele w służbie Temidy. Perspektywa prawno-socjologiczna

Kategoria produktu:

W dobie kryzysu zaufania społecznego w naszym kraju kwestia udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości nabiera fundamentalnego znaczenia dla budowania autorytetu trzeciej władzy. Umocnienie istniejących mechanizmów partycypacji, jak np. instytucja ławnika, oraz tworzenie nowych, takich jak znani w dawnej Polsce sędziowie pokoju, jest niezbędne, by ugruntować w społeczeństwie szacunek dla prawa i sądów. Niestety pod wpływem pandemii SARS-COV-19 dostęp obywateli do sądów uległ znacznemu ograniczeniu. Zawarte w tym tomie analizy powinny posłużyć do odwrócenia tego niekorzystnego trendu.

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości – wprowadzenie (Stanisław Burdziej, Bartosz Pilitowski, Maciej Serowaniec) / 7

Maja Klubińska
Legitymizacja władzy sądowniczej z perspektywy wybranych regulacji dotyczących udziału czynnika społecznego w procesie karnym / 13

Aleksandra Rutkowska
Sędziowie niezawodowi a prawo do sprawiedliwego procesu / 33

Adriana S. Bartnik
Ławnicy w polskich sądach. Idea, praktyka, potrzeba i rekomendacje / 43

Bartosz Pilitowski
Uspołecznienie sądownictwa poprzez wprowadzenie instytucji sądów pokoju / 57

Katarzyna Jachimowicz, Maciej Serowaniec
Sędzia włoski – funkcjonariusz publiczny, wolny obywatel, polityk… / 91

Karolina Król
Rola sędziego według szkoły wolnego prawa Hermanna Kantorowicza / 107

Marta Paszek
Udział ławników w wojskowym wymiarze sprawiedliwości na przykładzie Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach (1946–1955) / 123

Julia Szwiec
Proces mediacji i jego wpływ na udział obywateli w kształtowaniu wymiaru sprawiedliwości / 147

Małgorzata Radkowska-Gizelska
Organizacje pacjentów w systemie ochrony zdrowia i sporach medycznych / 159

Stanisław Burdziej
Udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości a legitymizacja władzy sądowniczej w świetle badań społecznych / 179

Indeks nazwisk / 197

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum