Mirosław Bochenek

Istota i miejsce kategorii wartości w teorii ekonomii – ewolucja poglądów

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2021
Pages number:
380
Nr wydania:
pierwsze
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4625-4
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4564-6
eISBN:
978-83-231-4565-3

35,70 zł

Mirosław Bochenek

Istota i miejsce kategorii wartości w teorii ekonomii – ewolucja poglądów

Kategoria produktu:

Wprowadzenie / 9

Rozdział 1. Rozwój kategorii wartości przed powstaniem nauki ekonomii / 19
1. Kategorie wartości wykoncypowane przez Herodota i Arystotelesa / 20
2. Ustalenia rzymskich prawników na temat wartości / 23
3. Wkład św. Tomasza z Akwinu do rozwoju koncepcji wartości / 28
4. Wartość według reprezentantów merkantylizmu oraz krytyków tej doktryny: Jeana Bodina, Williama Petty’ego, Johna Locke’a, Johna Lawa, Richarda Cantillona i Jamesa Steuarta-Denhama / 30
5. Zagadnienie wartości w rozważaniach fizjokratów – François Quesnay, Anne Robert Jacques de Turgot i Guillaume-François Le Trosne / 38

Rozdział 2. Zobiektywizowane teorie wartości jako fundament ekonomii w szkole klasycznej / 45
1. Dwie wersje teorii wartości Adama Smitha: zależnej od pracy oraz zależnej od kosztów produkcji / 48
2. Uwagi Jeremy’ego Benthama oraz Christiana von Schlözera o wartości / 60
3. System teoretyczny ekonomii Davida Ricardo oparty na udoskonalonej teorii wartości uzależnionej od pracy / 65
4. Użyteczność i koszty produkcji jako przyczyny wartości według Jeana Baptiste’a Saya / 75
5. Pogląd Frédérica Claude’a Bastiata o wartości wypływającej z usług stanowiących zaoszczędzoną pracę / 86
6. Zsyntetyzowanie nauki o wartości szkoły klasycznej przez Johna Stuarta Milla / 93
7. Rozważania Fryderyka Floriana Skarbka o przyczynach wartości / 102

Rozdział 3. Teoria wartości według twórców ekonomii heterodoksyjnej / 111
1. Pożyteczność i wartość u Adama Heinricha Müllera / 114
2. Powiązanie wartości z pracą zaoszczędzoną przez Henry’ego Charlesa Careya / 115
3. Koncepcja wartości Wilhelma Georga Friedricha Roschera jako reprezentatywne ujęcie nurtu historycznego / 117
4. Kategoria wartości oparta na teorii energii społecznej – propozycja Zygmunta Herynga / 120
5. Rozważania Stanisława Grabskiego o wartości jako zjawisku społeczno-gospodarczym/ 126

Rozdział 4. Kategoria wartości w nurcie myśli socjalistycznej / 141
1. Połączenie wartości z bogactwem przez Jeana Charles’a Léonarda Simonde’a de Sismondiego / 143
2. Koncepcja wartości dodatkowej Williama Thompsona i Thomasa Hodgskina / 147
3. Teoria proporcjonalności wartości produktu Pierre’a Josepha Proudhona / 148
4. Teorie wartości i wartości dodatkowej Karola Henryka Marksa / 158
5. Leona Winiarskiego krytyczna analiza Marksowskiej teorii wartości oraz wartości dodatkowej / 161

Rozdział 5. Zaczątki teorii wartości rozumianej subiektywnie / 169
1. Uzależnienie wartości dóbr od użyteczności krańcowej – propozycje Bernarda Davanzatiego, Daniela Bernoullego i Ferdinanda Galianiego / 170
2. Pierwsza całościowa subiektywna teoria wartości Étienne’a Bonnota de Condillaca / 174
3. Niezależne odkrycia koncepcji użyteczności krańcowej Williama Forstera Lloyda, Samuela Mountiforda Longfielda, Antoine’a Augustina Cournota, Jules’a Arséne’a Juvénala Étienne’a Dupuita oraz Richarda Jenningsa / 179
4. Systematyczna teoria użyteczności krańcowej Hermanna Heinricha Gossena / 182
5. Subiektywne ujęcie wartości Józefa Marii Hoene-Wrońskiego / 184

Rozdział 6. Subiektywna teoria wartości / 195
1. Teoria wartości Williama Stanleya Jevonsa z końcowym stopniem użyteczności / 197
2. Rozwinięcie neoklasycznej teorii wartości przez Philipa Henry’ego Wicksteeda i Francisa Ysidra Edgewortha / 203
3. Wzbogacenie teorii ekonomii o teorie użyteczności efektywnej oraz produkcyjności krańcowej przez Johna Batesa Clarka / 207
4. Zagadnienie wartości w pracach Ferdynanda Zweiga i Janusza Wojciecha Libickiego / 212
5. Teoria wartości Carla Mengera jako filar systemu teoretycznego szkoły austriackiej / 216
6. Rozwinięcie Mengerowskiej teorii wartości przez Eugena von Böhm-Bawerka / 220
7. Uogólnienie teorii wartości szkoły psychologicznej przez Friedricha von Wiesera / 226
8. Teoria wartości Léona Mariego Esprita Walrasa / 230
9. Leona Winiarskiego apologia Walrasowskiej teorii wartości / 241

Rozdział 7. Postulat usunięcia teorii wartości z ekonomii i jego krytyka / 251
1. Wyeliminowanie kategorii wartości z ekonomii – propozycja Vilfreda Federica Damasa Pareta / 251
2. Uwagi Enrica Baronego na temat przydatności pojęcia wartości dla ekonomii / 258
3. Gustava Karla Cassela postulat zastąpienia teorii wartości teorią cen . 260
4. Stosunek Władysława Mariana Zawadzkiego do teorii wartości oraz teorii użyteczności krańcowej / 262
5. Konstantego Bronisława Krzeczkowskiego krytyka postulatów wykluczenia teorii wartości z ekonomii / 271

Rozdział 8. Propozycje połączenia opozycyjnych teorii wartości / 279
1. Uzależnienie wartości dóbr od popytu i podaży przez Alfreda Marshalla / 280
2. Charles’a Gide’a kompilacja obiektywnej i subiektywnej teorii wartości / 289
3. Romana Franciszka Rybarskiego propozycja syntezy przeciwstawnych teorii wartości / 297

Rozdział 9. Kategoria wartości w ujęciu twórców syntezy neoklasycznej / 319
1. Rozwinięcie teorii wyboru jako podstawy teorii wartości – koncepcja Johna Richarda Hicksa / 321
2. Uwagi Paula Anthony’ego Samuelsona do miejsca kategorii wartości w ekonomii / 327
3. Wartość w holistycznym badaniu sfery ekonomicznej Kennetha Ewarta Bouldinga / 330

Podsumowanie / 337
Bibliografia / 357
Indeks nazwisk / 373

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum