• Home
  • Pedagogika
  • Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej

Dorota Siemieniecka, Kamila Majewska (red.)

Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4551-6
Publication year:
2021
Pages number:
532
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4552-3
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4552-3

68,00 zł

miękka

Dorota Siemieniecka, Kamila Majewska (red.)

Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej

Kategoria produktu:

Słowo wstępne / 11

Laudacje

Stanisław Juszczyk
Profesor Bronisław Siemieniecki – twórca podstaw pedagogiki kognitywistycznej, myśliciel, badacz, nauczyciel akademicki i wychowawca młodych badaczy / 23

Maciej Tanaś
Profesor Bronisław Siemieniecki – twórca szkoły toruńskiej w zakresie pedagogiki mediów i pedagogiki kognitywistycznej / 43

Urszula M. Żegleń
Jubileusz Profesora Bronisława Siemienieckiego wpisany w początki Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego / 51

Kamila Majewska
Profesor Bronisław Siemieniecki – życie i droga naukowa / 55

Adam Marszałek
Kilka refleksji z okazji Jubileuszu / 69

Mieczysław Łais, Anna Zawiła
Laudacje OSI CompuTrain / 73

Kazimierz Kotlarski
Wspomnienia o pracy z Jubilatem / 77

Barbara Smolińska-Theiss, Wiesław Theiss
Profesor Bronisław Siemieniecki – człowiek teraźniejszości i cywilizacja przyszłości / 79

Ewa Jarvoll Nilsen
Serdeczne gratulacje i prywatne wspomnienia z długoletniej przyjaźni / 87

Kamila Majewska
Bibliografia prac Bronisława Siemienieckiego / 93

Życzenia i gratulacje

Andrzej Sokala / 119
Pracownicy Katedry Dydaktyki i Mediów / 120
Józef Bremer / 121
Zbigniew Kruszewski / 123
Stefan M. Kwiatkowski / 125
Bogusław Śliwerski / 126
Ryszard Pęczkowki, Marta Wrońska / 127
Piero Crispiani / 129
Diane Boothe / 131
Kerry Rice / 132
Józef Górniewicz / 133
Maria Kozielska / 134

Społeczeństwo – edukacja – wychowanie – media

Tomasz Goban-Klas
Tempora mutantur et nos mutamur in illis / 139

Bogusław Śliwerski
Makropolityczne blokady i konstruktywistyczne ich zniesienie ze względu na turbocyfryzację szkolnej edukacji / 151

Zbigniew Kwieciński
Zapomniany i nieznany Kazimierz Sośnicki i jego pedagogika polityczna. Wybrane wątki / 173

Włodzimierz Gogołek, Piotr Pruchnik
Machine learning. Edukacja i koronawirus / 189

Tadeusz Lewowicki
Cyberprzestrzeń, społeczna świadomość związanych z nią możliwości i zagrożeń oraz edukacja – esej ku rozwadze i większej aktywności edukacyjnej / 205

Janusz Morbitzer
Idiokracja jako współczesny problem społeczny i wyzwanie dla edukacji / 221

Komunikacja człowiek–komputer. Kognitywistyczne aspekty mediów i sztuczna inteligencja

Andrzej Karbowski, Grzegorz Karwasz
Od dydaktyki komputerowej do pedagogiki kognitywistycznej / 239

Erik Bratland
Knowledge building in education and semantic gravity: How to build knowledge that can be transferred to new contexts? / 257

Marzenna Zaorska
Nowe technologie oraz sztuczna inteligencja we wspomaganiu aktywności psychofizycznej, codziennego funkcjonowania oraz edukacji osób z niepełnosprawnością wzrokową / 271

Sara Pellegrini
Gordon’s Synaectic as a strategy for disorders in the developmental age / 287

Jakub Jerzy Czarkowski
Komunikacja w kształceniu na odległość realizowanym z wykorzystaniem technologii cyfrowych / 299

Kazimierz Mikulski
Elementy proksemiki w nauczania informatyki – zebranie własnych wyników badań / 315

Problemy edukacji online

Stanisław Juszczyk
Kształcenie online na poziomie wyższym w okresie pandemii COVID-19 (na podstawie analizy tej formy kształcenia w Politechnice Śląskiej) / 331

Dorota Siemieniecka
Z jakimi materiałami do e-learningu pracuje Ci się najciekawiej? – czyli o źródłach informacji wykorzystywanych przez studentów w procesie uczenia się on- i offline w czasie pandemii COVID-19 / 343

Kazimierz Kotlarski
„Real–wirtual” i pandemia / 361

Wioletta Kwiatkowska
Współpraca w akademickim kształceniu zdalnym – wyzwania i problemy / 369

Melissa Caspary, Diane Boothe
Implementation of educational objectives to strengthen the virtual learning environment / 383

Krystyna Żuchelkowska
Edukacja przedszkolna w społeczeństwie informacyjnym / 399

Mateusz Nitka
Kompetencje informatyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – raport z badań / 417

Małgorzata Skibińska
Rozwój alfabetyzmu informacyjnego jako zadanie pedagogiki medialnej – zarys problemu / 433

Kazimierz Mikulski 
Kompetencje cyfrowe w edukacji nieformalnej – próby nauczania metodą studium przypadku / 447

Małgorzata Banasiak
Distance learning of Asperger’s child during Coronavirus pandemic / 461

Claudiu Coman, Maria Cristina Bularca
The role of online promotion strategies in shaping the image of an institution. Case study: Transilvania University of Brasov / 469

Victor-Alexandru Briciu, Arabela Briciu
Variations of the identity characteristics of online country brands / 487

Marek Sokołowski
Wciąż wieczna teraźniejszość? Medialne utopie McLuhana – pół wieku później / 503

„Zamiast zakończenia…”

Dorota Siemieniecka
Pedagogika medialna – wizje przyszłości subdyscypliny / 523

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum