• Home
  • Socjologia
  • Etnosymboliczna teoria narodu Anthony’ego D. Smitha

Jacek Poniedziałek

Etnosymboliczna teoria narodu Anthony’ego D. Smitha

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4676-6
Publication year:
2021
Pages number:
478
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4677-3
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4677-3

48,00 zł

miękka

Jacek Poniedziałek

Etnosymboliczna teoria narodu Anthony’ego D. Smitha

Kategoria produktu:

Książka poświęcona jest krytycznej analizie etnosymbolicznej teorii narodu, której autorem jest zmarły w 2016 roku brytyjski socjolog Anthony D. Smith. Wyszedł on z założenia, że problematyka narodu i nacjonalizmu wymaga nowego opisu, który przełamie monopol dotychczas obowiązujących paradygmatów, dając możliwość pełniejszego przebadania zjawiska. Czerpiąc z prac Durkheima, Simmla, Webera, a także historyków z francuskiej szkoły Annales oraz angielskiej historii społecznej, zaproponował własne spojrzenie na genezę i rozwój narodów.

W prezentowanej książce autor dokonał próby odtworzenia etnosymbolicznej teorii narodu, próbował też wyśledzić wpływ biografii autora na jego koncepcję. Głos brytyjskiego uczonego umieszczony został w szerszej dyskusji teoretycznej, jaka toczy się w obrębie nauk społecznych zainteresowanych problematyką narodową. Autor monografii krytycznie analizuje wskazaną teorię, śledząc inspiracje i zapożyczenia, jak również teoretyczne innowacje, sprawiające, że etnosymbolizm można zasadnie traktować jako podejście nowe i oryginalne.

Wstęp / 11

Rozdział I. Anthony D. Smith (1939–2016) – szkic biografii uczonego / 19
Dzieciństwo i wczesna młodość / 20
Edukacja akademicka / 25
Kariera naukowa i praca akademicka / 33
Podsumowanie / 41

Rozdział II. Etnosymbolizm jako alternatywa / 45
Modernizm / 46
Prymordializm / 87
Perenializm / 106
Etnosymbolizm / 115
Podsumowanie / 119

Rozdział III. Etnie jako źródła narodów / 121
Etniczne źródła narodów – założenia podstawowe / 122
Kategorie i związki etniczne / 136
Mechanizmy i procesy kształtujące etnie / 145
Czym są etnie? / 157
Dynastyczne i wspólnotowe mythomoteur / 170
Etnie lateralne i demotyczne / 180
Podsumowanie / 193

Rozdział IV. Mechanizmy powstawania narodów / 195
Pierwsze, przednowoczesne narody / 196
Rewolucja gospodarcza / 208
Rewolucja biurokratyczna / 213
Rewolucja kulturowa / 222
Tezy o trzech rewolucjach w kontekście klasycznych teorii socjologicznych / 229
Podsumowanie / 235

Rozdział V. Narody i ich typy / 237
Czym są narody? / 238
Terytorializacja narodu / 254
Tożsamość narodowa / 260
Nacjonalizm / 267
Trzy typy narodów / 283
Przyszłość narodów / 299
Podsumowanie / 306

Rozdział VI. Etnosymbolizm – ograniczenia poznawcze i możliwości rozwoju / 309
Kilka uwag o klasyfikacji perspektyw teoretycznych / 310
Etnosymbolizm jako socjologia historyczna / 319
Etniczność w etnosymbolizmie Smitha / 329
Etnie jako praktyka społeczna / 334
Elastyczność i zmienność zespołów mityczno-symbolicznych / 350
Wydajność struktur i treści konektywnych, czyli etnie w średniowieczu / 360
Naród – nowoczesna wspólnota kulturowa / 382
Naród – święta wspólnota moralna w trzech odmianach / 408
Podsumowanie / 431

Zakończenie / 433
Bibliografia / 441
Abstract. Ethnosymbolic theory of the nation according to Anthony D. Smith / 473

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Jacek Poniedziałek

    Socjolog, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu socjologii regionu (tożsamość regionalna, regionalizm, społeczno-kulturowe wymiary rozwoju regionalnego) i socjologii narodu (tożsamość mniejszości, historia subdyscypliny, współczesne teorie narodu). Autor monografii: Postmigracyjne tworzenie tożsamości regionalnej (2011), Warmińsko-mazurskie: perspektywy rozwoju (2012), Problematyka narodu w pismach klasyków myśli socjologicznej (2018); redaktor: Wokół regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej (2015).

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum